Väliskogukondade väljaannete 2023. aasta toetusprogrammi toetusesaajad selgunud

Priit Põiklik
24. märts 2023


Toetusprogrammi eesmärk on toetada Eesti väliskogukondade väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja arendamisel.

Programmi rahastab Eesti välisministeerium ja konkurssi toetuse saamiseks viib läbi KÜSK. 2023. aastal laekus programmi rekordarv taotlust – 12 taotlust kogumahus 70 937,95 eurot. Toetusotsused tehti sisulise hindamise pingrea alusel.


Rahastuse sai 9 projekti kogumahus 55 230,95 eurot:

  • Eesti Selts Belgias projekt „„Belgia eestlaste kogukonnaleht “Euroopa Südames““
  • Šveitsi Eesti Seltsi projekt „Šveitsi Eesti Seltsi ajaleht Mägi ja Meri 2023“
  • Tartu College-i (Kanada) projekt „Eesti Elu lugejaskonna suurendamine“
  • Rootsi eestlaste Liidu projekt „Rahvuslik Kontakt“
  • Eesti Organisatsiooni võrgustik Soomes projekt „Perioodilise eestikeelse veebiportaali loomine ja arendamine 2023 Soomes“
  • Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis projekt „Saksamaa eestlaste ajalehe Eesti Rada väljaandmine koos lastele suunatud lisalehega“
  • The Nordic Press-i (Ameerika Ühendriigid) projekt „Sisu loomine ajalehele Vaba Eesti Sõna“
  • Peterburi Jaani Kiriku Fondi projekt „Ajaleht „Peterburi Teataja““
  • Austraalia Eesti Seltside Liidu projekt „Austraalia meedia tuleviku foorum“

Projektid kestavad kuni 2023. aasta lõpuni. Soovime väljaannetele ja väljaandjatele edu nende elluviimisel!

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;