Vapramäe Vapu matkarada lastele on saanud uue hingamise KÜSKi arenguhüppe toetuse abiga

Priit Põiklik
22. sept. 2023


Projektijuht Gea Järvela

2021. aastal sai KÜSKi arenguhüppe toetuse summas 25 000 eurot Vapramäe – Vellavere – Vitipalu Sihtasutus. Projekti eesmärk oli uuenduslike ideede teostamine avalikel matkaradadel, uute teenuste käivitamine ja retkejuhtide väärtustamine.

KÜSKi koordinaator Tea Jänes käis Vapramäe Vapu matkaraja avamisel 13. septembril ja küsis projektijuht Gea Järvelalt, kuidas asjad on edenenud.

„Mul on hästi hea meel, et me saime Vapu lasteraja just täpselt selleks ajaks valmis, et avada see lasteaialaste traditsioonilise matkaga. Praegu on tagasiside väga hea,“ ütleb Gea.

Edasi jutustab projektijuht, et oodatav külastajate arv oli umbes kakssada, ja täna on tulnud rohkemgi. Ilmgi on fantastiline. See on Gea sõnutsi lihtne tõde, aga samas väga oluline sügismatkade juures just väikelaste puhul – et ilmaga veaks!

„Juba projekti alguses mitu aastat tagasi pidasime päris mitmeid ajurünnakuid, et kuidas seda rada lastele teha. Sai aluseks võetud Juhani Püttsepa lasteraamat „Vapramäe Vapu“ ja selle raamatu sisuga on tegelikult kõik need raja punktid seotud. Samamoodi tegevused, mis on raja ääres tahvlite peal,“ räägib Gea.

Kui näiteks esimeses punktis on rähn, siis ta ei ole seal üldse mitte kogemata vaid täitsa teadlikult, sest raamatus on ka rähn ja see on lastele selline äratundmisrõõm ja vahva kohtumine. Lapsed saavad siis teadmisi loomadest ja lindudest ja siis on veel mängud, mõistatused või tegevused, et läbi mängu õppida. Meil on kõik hästi eakohane.

„KÜSKi toetus on olnud meie jaoks väga oluline,“ märgib Gea Järvela. See oli vajalik tervele Vapramäe õpperajale, mille peamine sihtrühm on eelkõige lapsed ja pered, lasteaia rühmad, aga ka algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi õpilased. „Peamised piirkonnad, kust tullaks, on Tartumaa, Viljandimaa, Valga, Põlva aga ka kaugemalt, rõõmustab Gea.

Projektijuhti on väga õnnelik, et lapsed tulevad loodusesse. “Meie eesmärk ongi ju kutsuda inimesi rohelusse, värskesse õhku,” ütleb ta.

KÜSK arenguhüppe taotlusvooru kaudu on Vapramäe – Vellavere – Vitipalu Sihtasutus saanud teostada oma arenguvajaduse –  kvaliteetsete ja uudsete teenuste pakkumiseks on saanud parandada SA poolt hallatavate matkaradade ja loodusmaja ekspositsiooni atraktiivsust ja kvaliteeti, suurendatud kliendibaasi, võetud kasutusele uusi IT-põhiseid lahendusi.

Arenguhüpe seisnes veel ka selles, et loodushariduse programmide kvaliteedi hoidmiseks on panustatud retkejuhtide motivatsiooni hoidmisse ning uue põlvkonna retkejuhtide väljaõppesse. Projekt aitas kaasa ühingu võimekuse tõstmisele avalike eesmärkide saavutamisel, sest matkarajad on avatud kõikidele inimestele ka väljaspool giidiga juhendatud lastematku.

Soovime meie arenguhüppe 2021. aasta toetuse saajale – Vapramäe – Vellavere – Vitipalu Sihtasutusele jõudu edaspidiseks!


  • Projetki nimi: Ideekavanditest teostuseni – arenguhüpe uuenduslike lahendustega matkaradadel
  • Toetuse saaja: Vapramäe – Vellavere – Vitipalu Sihtasutus
  • Projektijuht: Gea Järvela
  • Kontaktaadress: gea@nvv.ee, sihtasutus@vvvs.ee
  • Piirkond: Valgamaa
  • Toetuse suurus: 25 000,00 €

Fotod tegi Tea Jänes, teksti kirjutas kokku:

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht