Vene keelt kõnelevaid inimesi ühendavad vabaühendused kogunesid Toilasse koostööd arutama

Priit Põiklik
24. okt. 2022


Paneeldiskussioonil osalesid Lauri Luide Vabaühenduste Liidust, Marten Lauri siseministeeriumist, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant Nadežda Morozova, KÜSKi juhataja Anneli Roosalu jt

Ida-Virumaal Toilas toimusid 20.-23. oktoobrini KÜSKi tänavuse suursündmuste toetuse saanud kogemusõppepäevad venekeelsetele vabaühendustele nimetusega “VNEformat”. Osalejad olid enamuses vene keelt kõnelevad inimesed vabaühendustest üle Eesti. Sündmuse korraldaja oli MTÜ Lifeskills.

Juba viiendat korda toimunud sündmusel vahetati kogemusi ja arutati vene keelt kõnelevate inimeste võimaluste üle luua kaasa Eesti kodanikuühiskonnas, räägiti lõimumise teemadel, tööst noortega, keele- ja rahvusepõhise kapseldumise vältimise võimalustest jm.

Sündmusel keskenduti peamiselt vene keelt oma tegevuses kasutavate organisatsioonide arenguvajadusele ja muutuste protsessile, uute teadmiste ja oskuste otsingutele, koostööpartnerite leidmisele, ühendusete mõjupiirkonna laiendamise võimalustele.

MTÜ Lifeskills sai “VNEformat” korraldamiseks 2022. aasta kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste konkursil KÜSKilt toetust 18 000 eurot.