VIDEO Marko Mõttus: Ühendus Isade Eest soovib kaitsta isade huve, kes on erinevatel põhjustel jäetud oma laste elust kõrvale

Priit Põiklik
11. aug. 2023


25. mail 2023 käisid KÜSKi koordinaator Kerstin Rei ja kommunikatsioonijuht Priit Põiklik Võrus külas Marko Mõttusel, kes on Ühenduse Isade Eest juhatuse liige. Marko rääkis meile ühenduse tegevuse eesmärkidest. Video: Priit Põiklik/KÜSK

Ühendus Isade Eest taotles 2023. aastal SA-lt Kodanikuühiskonna Sihtkapital vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava toetuse ning sai selle summas 4000 eurot tegevuskava koostamiseks.

Ühendus Isade Eest on mittetulundusühing, täpsemalt võiks teda määratleda huvikaitseorganisatsioonina. Ühendus on asutatud nende isade poolt, kes soovivad aktiivselt panustada oma laste arengusse ja kasvatamisse, kuid on jäetud lapse elust kõrvale. Ühenduse tegevus lähtub põhimõttest, et ka peale vanemate lahutust peab lapsel säilima vahetu kontakt oma mõlema bioloogilise vanemaga. Lapsel on õigus oma mõlema vanema armastusele ja vahetule hoolele. Ühendus pakub kogemusnõustamist kõigile abivajajatele.

Samuti soovib ühendus panustada ühiskondlikku debatti, kuidas selliseid olukordi tulevikus vähendada. Ühendus kutsub oma kodulehel jagama oma kogemusi või aitama teisi vanemaid, selleks saab võtta ühendust e-posti info@isadeeest.ee teel. Ühendus Isade Eest MTÜ tegutseb avalikes huvides ja järgib oma tegevuses Eesti vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid. https://isadeeest.ee/

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht