Videotutvus MTÜ-ga Tervem Noarootsi

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
21. sept. 2021


Mittetulundusühing Tervem Noarootsi tegutseb juba 2011. aastast. Kaks aktiivset inimest, MTÜ juhatuse liikmed  – Marika Adman ja Ivika Eller – on Noarootsis käima tõmmanud tõelise seltsielu.  Organiseeritakse ühistegevust ning edendatakse elanike tervislikke eluviise.

Pürksi mõisakompleksis on loodud käsitöö- ja loomekeskus, kus tegutseb nii keraamikakoda kui tekstiilkäsitööstuudio.

Äriplaani koostamiseks saadi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru raames toetust 2020. aasal.

Videos saab sõna MTÜ Tervem Noarootsi juhatuse liige Marika Adman (Ivika Eller oli sel päeval Noarootsist ära sõitnud ja viibis koolitusel, aga Marika mainib teda videos mitu korda), lisaks ütlevad oma arvamuse tegusate naiste kohta Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo ja Pürksi kultuurimaja kultuuri- ja sporditöö spetsialist Ülle Schönberg.

Meie külaskäigu Noarootsi ühel soojal suvepäeval 2021. aasta juulikuus salvestas

Priit Põiklik

Kommunikatsioonispetsialist