Võõrsil elavad Eesti noored läbisid suvel KÜSKi ja välisministeeriumi toel uut laadi praktikaprogrammi

Priit Põiklik
7. sept. 2022


Noored kohtumisel ametis oleva välisministriga

Sel suvel sai esmakordselt teoks programm, mille kaudu väliseesti noored, olgu kas idast või läänest, said meie riigi toel läbida erialase praktika Eestis. Augusti lõpus kohtusid noored Tallinnas välisministeeriumis, et stipendiumiprogrammist kõnelda ning anda tagasisidet.

Noored stipendiaadid kohtusid välisministriga ning rääkisid oma muljetest praktika tegemise käigus. Lisaks kohtuti ka integratsiooni sihtasutuse esindajatega ning rahvuskaaslased said otse sealse nõustamisteenuse valdkonnajuhilt Kätlin Kõverikult uurida nii eesti keele õppe kui muude pakutavate teenuste kohta.

Välisministeeriumis toimunud kohtumisel oli olulisim siiski noorte enda lugude kuulamine ja kogemusvahetus. Rahvuskaaslased, kellele stipendiumiprogramm oli suunatud, on Eestist ära olnud vähemalt 5 aastat või pole siin üldse elanud.

Huvitav oli kuulda, kuidas nad oma sidemed Eestiga soojas hoiavad ning millise riigi, rahva ja keele kaudu ennast identifitseerivad. Praktikat olid rahvusvkaaslastest noored tulnud tegema Austraaliast, Ameerika Ühendriikidest, Lõuna-Aafrikast, Hollandist, Tšiilist, Saksamaalt, Austriast, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Portugalist, Vene Föderatsioonist ja Soomest. Praktikakohtadeks olid nii Eesti riigiasutused, eraettevõtted kui vabaühendused.

KÜSKi ja välisministeeriumi koostöös korraldatud stipendiumiprogramm sai teoks käesoleval aastal esimest korda ning kohtumine stipendiaatidega kinnitas, et Eesti on tõepoolest suur – välismaal elab erinevatel hinnangutel 150 000 kuni 200 000 eestlast või Eestiga tihedalt seotud inimest, mis on ligi 15% kogu eestlaskonnast (https://diasporaa.ee/).

Stipendiumiprogrammist loe lähemalt siit: www.kysk.ee/rks22