Kogukonna eestvedajat Emil Aništšenkot ja Võru HUUB MTÜ-d tunnustati vabariikliku noorte aasta teo tiitliga

Priit Põiklik
1. veebr. 2024


Foto: Rene Riisalu/haridus- ja teadusministeerium

Kolmapäeval tunnustati haridus- ja teadusministeeriumi tänugalal vabariiklikke noortevaldkonna parimaid. Tunnustati selle eest, et noored sihikindlalt ja kangekaelselt usuvad, et noorte tegutsemis- ja otsustamisvabadus ning nende algatuste toetamine on ülesanne, mis loob Eesti tulevikku, öeldi üritusel.

Teiste tunnustatute kohta loe lähemalt haridus- ja teadusministeeirumi kodulehelt.

Emil on meilegi tuttav, sest ta on KÜSKi 2023. aasta kogukonna eestvedaja stipendiumi saaja. Oma eesmärgiks on Emil seadnud enese harimise, mille tulemusena tekib kogukonnas mõtestatud tegevuskava ja järjepidev kogukonna juhtimine ning kogukonna liikmete arv kasvab.

Emili aktiivsus noortetöös kasvas välja õpilasesinduse tööst Parksepa Gümnaasiumis. Ta on Võru linna patrioot, volikogu liige ja noortekomisjoni esimees. 2023. aastal avati tema eestvedamisel mittetulundusühing Võru HUUB, mis on innovaatiline ettevõtlust ja ettevõtlikkust toetav innovatsioonikeskus Võrumaa 16+ vanuses noortele.

Võru HUUB võimaldab noortel ellu viia oma ideid ning ettevõtmisi, pakkudes igakülgset toetust ning mentorlust. Noored saavad end teostada HUUB-i arendamises ning korraldada seal sündmusi, samuti osaleda Emili korraldatud ettevõtluse ning ettevõtlikkusega seotud koolitustel. Emil on seda meelt, et tuleb toetada noorte ideid ja ettepanekuid, mitte lasta neil olla vaid tarbijad.

Lisaks on Emil Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng, kes peab oluliseks näidata noortele, et kui soovid midagi muuta, on see võimalik. Kodanikuaktiivsuse võimestamise hea näide on Võru linna jõululaat, mida korraldavad 17 HUUB-i noort Emili juhendamisel. Emil peab oluliseks ka kvaliteetse noorsootöö rakendamist HUUBis. Lisaks on ta läbi aastate olnud korraldajaks mitmetele teistele suursündmustele nagu Võru kesköökoss ja gümnasistide ball.

„Noorte kaasamiseks püüan toimetada alati koos noorte endiga. Kui on hea idee, tuleb see visata õhku ja kui noored püüavad selle kinni, siis järelikult see idee noortele istub ning me koos teemegi selle teoks. Kui visata õhku idee, mis jääb sinna „rippuma“ ja keegi ei haaku, järelikult ei olnud ideel nii palju jumet, et seda teoks teha. Noored oskavad valida. Nad valivad need ideed, mis neid kõnetavad,“ on Emil veendunud.

Ta rõhutas, et tööd noortega ei saa teha teisiti, kui noori kuulates ja tajudes, mis neile päriselt huvi pakub.


Foto: erakogu (Facebookist)

Uudise koostamisel on kasutatud materjale haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht