Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2024. a taotlusvoor keskendub kogukondade ja omavalitsuste koostöö toetamisele elanikkonnakaitse võimekuse tõstmisel

Priit Põiklik
16. apr. 2024


Foto: Freepik

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutab välja tänavuse kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvooru. Innovatsioonifondist makstav toetus on mõeldud kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamiseks ja elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks kohalikul tasandil.

Julgeolekuolukorrast tingituna on innovatsioonifondi 2024. aasta vooru fookuses just elanikkonnakaitse.

Toetuse eesmärk on:

* kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamine;

* kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõttel elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud ja põhikirja kohaselt avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või seltsingulepingu alusel avalikes huvides tegutsev seltsing.

Toetatakse järgmisi tegevusi:

* esmalt kogukonnasiseste, kogukondade vaheliste ning kohaliku omavalitsuse ja kogukondade vaheliste laiapindsete ja kaasavate arutelude korraldamine elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ning arendusvajaduste kokku leppimiseks, sh koostöös kogukonnaga kriisiplaani koostamiseks või uuendamiseks;

* eelmises punktis nimetatud tegevuse tõendatud täitmise järgselt elanikkonnakaitse arendusvajaduste lahendamiseks tegevuste elluviimine, teenuste tellimine (näiteks generaatori ühendusvalmiduse loomine, koolituste või nõustamise tellimine ekspertidelt jne) ja/või inventari soetamine, kui need on põhjendatud projekti eesmärgi saavutamiseks.

Kogu info kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2024. a taotlusvooru kohta on KÜSKi kodulehel.

Taotlusele tuleb lisada mitmeid lisadokumente, mille vormid on olemas KÜSKi kodulehel taotlusvooru alamlehel. Toetuse saanud projekt tuleb ellu viia perioodil kui 31. maini 2025. a.

Taotlusvooru baaseelarve on 875 000 eurot, millele lisanduvad nende kohalike omavalitsuste piirkondad jaoks mõeldud summad, mis eelmise aasta taotlusvoorus jäid kasutamata.

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine