CERV programmi peagi avanevad voorud toovad kaasa uuendusi

Priit Põiklik
23. nov. 2022


Prahas toimus 17.-18. novembrini Euroopa Liidu rahastatud „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm“ ehk “Citizens, Equality, Rights and Values programme” (CERV) riiklike kontaktpunktide esindajate töökohtumine. Eestist osalesid CERV koordinaatorid Marju Mäger ja Katre Tamm. CERV Eesti kontaktpunkt on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Euroopa Komisjon esitles eelmise aasta tulemusi ja tutvustas CERV programmi uusi voore, mis avanevad 2022. aasta lõpus. 

CERV programmi rahastusest on 2021-2022. aastani kasu saanud 30 organisatsiooni Eestist kogusummas 716 tuhat eurot.

CERV programmi neljast tegevussuunast olid taotlejate seas eelmisel perioodil populaarseimad kodanike kaasamise ja osalemise meetmed (814 taotlust) ja võrdõiguslikkuse meetmed (718 taotlust). Viimase puhul rahuldati vaid 116 taotlust, mis teeb meetmete edukuse protsendiks vaid 15. Samas kodanike kaasamise meetme edukuse protsent oli 54.

Euroopa Komisjoni programmijuhi Johannes Boermanni sõnul on võrdõiguslikkuse meetme taotluste põhiprobleem mitmekesisuse teema pealiskaudses käsitlemises. Usaldusväärsed ja kõrgema skooriga on need projektid, kes kaasavad oma tegevustesse pädevaid avaliku sektori asutusi ja tuginevad oma tegevustes usaldusväärsele uuringule või statistikale.

Uued avatud voorud kuulutatakse järk-järgult välja perioodil 6. detsembrist 2022 kuni 20. jaanuarini 2023 ja need jäävad avatuks ligikaudu kolmeks kuuks. Toetusi jagatakse summas 172 miljonit eurot taas nelja tegevussuuna raames:

  • kodanike kaasamine;
  • võrdõiguslikkus;
  • vägivalla vastu võitlemine;
  • Euroopa Liidu ühised väärtused.

Tegevussuundade raames on kavas välja kuulutada eraldi voor uutele poliitikateemadele nagu vihakõne ja kuritegevus, vihjeandjate (i.k. Whistle-blower) direktiiv, tehisintellekt ja diskrimineerimine. Selle vooru kogueelarve summa on 16 miljonit eurot. Võrdõiguslikkuse meetmest saab sel korral toetust taotleda kaheks tegevusaastaks ja meetme kogusumma on 20 miljonit eurot.

Daphne tegevuste raames on kindlasti üks voor suunatud kohalikele mittetulundusühingutele, kes töötavad pagulastega ja vägivallaohvritega. Uues voorus on erilise tähelepanu all Ukrainas toimuva sõja tõttu kannatavad naised ja lapsed, kes vajavad kriisiabi. Toetuse suurus 2023. aastal on 23,4 miljonit ja 2024. aasta voorus 24,8 miljonit eurot.

Eestis annab CERV programmi avanevate taotlusvoorude kohta infot SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vaata ja jälgi informatsiooni veebilehel www.kysk.ee/cerv

Euroopa Liidu poolt rahastatav CERV programm pakub erinevate taotlusvoorude kaudu rahastust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele ning riiklikele asutustele erinevate projektide elluviimiseks. Programmi eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

Katre Tamm

Koordinaator

  • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine