CERV programmi kontaktpunktid tõdesid Rootsis toimunud kohtumisel, et suure rahvusvahelise projekti vedaja leidmine on suur väljakutse

Priit Põiklik
19. juuni 2023


“Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” ehk CERV programmi järjekordne kontaktpunktide kohtumine toimus 13. ja 14. juunil Rootsis, Stockholmis. Eestist osalesid KÜSKi programmi koordinaatorid Katre Tamm ja Marju Mäger. Kohtumisel tõdeti, et peamine mida kontaktpunktid Euroopa Komisjonilt ootavad, on selge ja lihtne taotlusvoorude info. Teisalt nägid kontaktpunktide eestvedajad iseenda koostöö peamise väljakutsena leida neid organisatsioone, kes võtaksid rahvusvahelistes projektides peapartneri rolli ja kaasaksid väiksemaid kodanikuühendusi partneritena oma tegevustesse.

Kontaktpunktide võrgustiku kohtumisel osalesid 17 riigi esindajad. Kokku on programmi kontaktpunkte 18, kuid selle aasta jooksul lisanduvad veel Taani ja Kreeka kontaktpunktid. Kord poole aasta jooksul saavad kontaktpunktide töötajad omavahel kokku, et saada informatsiooni toimunud ja toimuvate avatud voorude kohta otse Euroopa Komisjonilt. Samuti arutlevad kontaktpunktide töötajad võimalike omavaheliste koostöövõimaluste üle.

Üheks konkreetseks kontaktpunktide koostööväljundiks on partnerotsingu foorumid veebis. Partnerina on kõigil huvilistel, kes välispartnerit otsivad, võimalik end üles seada. Infolink on üleval ka KÜSKi kodulehel. Link partnerotsingu lehele on kättesaadav siin: https://eu.jotform.com/euform/cerv-partner-search?fbclid=IwAR2qr0vEuXxE8luad3DFfWD8Fkcg6bBSBIq7rCYdAy3evM5c7oPcutGro0E .

Lisaks väljakutsetele kontaktpunktide võrgusikutöös, kõneleti kohtumisel parimatest praktikatest ja tulevatest CERV programmi taotlusvoorudest. Tõdeti, et parimad praktikad ei ole alati sobivad kõigile. Näiteks 6 partneriga projekt ei sobi parimaks näiteks kodanikuühnedusele, kes soovib esimest korda rahvusvahelist projekti teha. Seega on oluline valida ka õige sihtgrupp. Avanevate taotlusvoorude info, kuni aastani 2024, on kättesaadav KÜSK kdulehel sellel lingil – https://kysk.ee/taotlejale/cerv/#voorud.

Toetust saanud CERV projektide andmebaas on kättesaadav siit – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results;programCode=CERV

KÜSK on CERV programmi kontaktpunkt Eestis aastast 2021. Üle-Euroopa asuvate kontaktpunktide nimekirja leiad siit – https://commission.europa.eu/system/files/2023-06/CERV%20Contact%20Points%2013%20June%202023.pdf

Katre Tamm

Koordinaator

  • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine