Eesti juurtega ukrainlane Oleksandra jäi rahvuskaaslastest noorte praktikaprogrammiga väga rahule

Priit Põiklik
12. veebr. 2024


Välisministeeriumi rahastatud ning seni KÜSKi koordineeritud rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumiprogrammi 2023. aasta üks praktikantidest oli Oleksandra Lisova. Võimalus Eestis praktikat teha tuli temani just õigel ajal, pakkudes arenguvõimalusi nii isiklikul kui profesionaalsel tasandil.

Oleksandra Lisovaga kohtus KÜSKi koordinaator Sandra Paulus läinud aasta 24. novembril Saku Gümnaasiumis, kus Seiklejate Vennaskonnas praktikat tegev Oleksandra tutvustas noortele suunatud rahvusvahelisi võimalusi Erasmus+ programmide raames.

Oleksandra on pärit Ukrainast, aga tema juured on osaliselt siit Eestist. 2021. aastal veetis ta noortevahetusprogrammi „Back to Our Roots!“ raames Eestis paar nädalat, mille jooksul uuris ta lähemalt oma Eesti päritolu ning avaldas sellest programmi korraldanud ühingu Seiklejate Vennaskond kodulehel ja oma isiklukus blogis artikli (lugeda saab siit). Sellest sai alguse Oleksandra ja Seiklejate Vennaskonna edasine koostöö.

Rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumiprogrammi raames veetis Oleksandra 2023. aastal Eestis oktoobri- ja novembrikuu, tehes juba ametlikku praktikat Seiklejate Vennaskonnas. Praktika raames ehitas ta partnerlussuhteid mittetulundusühingute vahel Eramus+ projektide jaoks, edendas rahvusvahelist koostööd ühingutega Rumeeniast, Kreekast, Türgist ja Serbiast, haldas rahvuskaaslaste veebilehte, osales mitmetel sündmusel ühingu tegevuste tutvustamiseks, noorte kaasamiseks ja palju muud.

„Üks praktika eesmärkidest oli luua kontakte Ukraina noortega Eestis ning tutvustada neile Erasmus+ võimalusi. Kohtusin Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooni esindjatega ja MTÜ Mondo toel Eestis elavate Ukraina haridustöötajatega. Külastasin LIFT99-t, mis on Eesti ja Ukraina koostöös asutatud start-up kogukond. Külastasin ka Kaupo Kikase fotonäitust põgenemise lugudest „Mille sina võtaksid?“ Näitus räägib loo 12 Ukraina põgenikust, kes lahkusid oma kodudest kiiruga, haarates kaasa vaid olulisema. Näitus meenutas mulle, et igaüks meist võib jääda koduta ja seista vastamisi küsimusega – kui palju jääb alles sinu elust – sinust enesest – kui su asjad on laiali pillutud üle maailma ja sinu identiteet on kadunud,“ räägib Oleksandra.

Tööalasele tegevusele lisaks peab Oleksandra väga oluliseks kohalikku keskkonda ja kultuuri integreerumist. Ta kirjeldab oma kiiret kohanemist ja ütleb, et tundis siin ennast koduselt peagi pärast saabumist. „Tallinn meenutab mulle huvitaval kombel Kiievit. Siin on sarnane… suurlinna tunne,“ sõnab Oleksandra.

Tervislikku eluviisi propageeriva kampaania “Spordihommik” raames kohtus Oleksandra Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga Taekwondo-trennis. Novembris võttis ta osa Viljandis toimunud KÜSKi kogemuspäevast „Mitu lõime, üks kangas“. Enne ärasõitu võttis ta ette veel rongireisi Narva.

Kaks kuud andis võimaluse luua uusi kontakte, avastada uusi võimalusi ning tutvuda süvitsi kohaliku ajaloo ja inimeste väärtusruumiga. Tulevikuplaanide kohta küsides vastab Oleksandra, et kuigi see aeg pakkus palju, jäi sellest siiski tema jaoks väheseks. „Need kaks kuud lendasid mööda niivõrd kiiresti, et ma tunnen, et sellest ei piisa. Ma tahaksin jääda ja olla veel enam kaasatud. Mul on mõtteis palju ideid ja projekte mida olen saanud juba arutada oma praktikajuhendajaga Seiklejate Vennaskonnast,“ kinnitab ta.

Oleksandra jäi oma praktikaga ja seda pakkunud organisatsiooniga väga rahule ning loodab koostööd jätkata. Praktika toel tunneb ta, et on saanud kogemusi hariduse-, kommunikatsiooni- ja noorsootöö valdkonnas. Oma kogemuse võtab ta kokku nii: „Usun, et see ei ole mitte „üks päev…“, vaid see on Päev Üks – siit saavad alguse uued saavutused“.

Välisministeeriumi rahastatud ja seni KÜSKi koordineeritud 2023. aasta praktikaprogrammiga saab huvi korral tutvuda siin.

Alates 2024. aastast KÜSK rahvuskaaslastest noorte erialase praktika programmi enam läbi ei vii. Programm jätkub, info saamiseks saab pöörduda välisministeeriumi üleilmse eestluse üksuse poole.

Seiklejate Vennaskonna kodulehega saab tutvuda siin: http://www.seiklejad.org/
Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;