Rahvuskaaslastest noortele suunatud 2023. aasta stipendium erialase praktika teostamiseks Eestis

Taotlusvoor lõpeb: 24.04.2023 kell 15:00

Eesti välisministeerium ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsuvad välismaal elavaid Eesti noori kandideerima stipendiumile erialase praktika läbimiseks Eestis.

Stipendiumi rahastab Eesti välisministeerium ja stipendiumikonkurssi viib läbi KÜSK.


Stipendiumi abil saavad rahvuskaaslastest noored võimaluse tutvuda lähemalt Eestiga ja lõimuda siinsesse ühiskondlikku ellu.

Stipendium koosneb põhistipendiumist ja vajadusel sõidustipendiumist. Põhistipendium on mõeldud täistööajaga praktikaks kahe kuu jooksul (ehk minimaalselt 8 nädalat), mis makstakse välja ühekordselt ja mille suurus on 3000 eurot. Vajadusel makstakse lisaks sõidustipendiumi üheks reisiks välisriigi elukohast (taotluses toodud asukoht ja aadress) Eestisse ja tagasi.

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 24. aprill 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi).

Taotluse palume esitada aadressile kysk@kysk.ee.

Oluline teada

 • Stipendiumit saab taotleda välismaal sündinud või vähemalt 5 viimast aastat Eestist ära olnud 21 kuni 35 aastane Eesti päritolu noor.
 • Erialase praktika koht peab asuma Eestis.
 • Praktika kestus on 2 kuud ning see peab olema täistööajaga.
 • Praktika peab toimuma vahemikus 1. juuli kuni 30. november 2023.
 • Praktikakoht tuleb noorel endal leida.
 • Vajalik on eelnev kokkulepe Eestis asuva praktikakoha pakkujaga (erasektor, riigisektor või kolmas sektor).

Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja see koosneb järgmistest osadest:

 • nõuetekohaselt esitatud taotlus ja motivatsioonikiri stipendiumi taotlusvormil;
 • taotleja CV;
 • allkirjastatud kinnituskiri praktikakoha pakkumisest Eestis asuva praktikapakkuja poolt (erasektor, riigisektor või kolmas sektor) koos praktika juhendaja nime ja kontaktandmetega;
 • õppeasutuse kinnitus õppimise või õpingute lõpetamise kohta;
 • taotleja Eesti päritolu kinnitus:
  • passi või ID-kaardi isikuandmete lehe koopia;
  • koopia dokumendist, mis tõendab Eesti päritolu (sünnitunnistus, vanemate või vanavanemate sünnitunnistus, märge eesti rahvuse kohta vanema passis vm).

Täpsemad tingimused taotlejale, praktikale ja taotlemisele on kirjas stipendiumiprogrammi tingimustes:

Taotluste hindamisel lähtuvad KÜSKi hindajad hindamiskriteeriumitest ja sisulise hindamise juhises välja toodud suunavatest küsimustest, millega saate tutvuda siin:

Sisulise hindamise juhend

Kõik dokumendid palume taotlejal allkirjastada ühes digikonteineris. Me aktsepteerime taotlejate niisuguseid dokumente, mis sisaldavad Euroopa Liidu riikide digiallkirju, mis vastavad tasemele QES (e-allkiri on võrdsustatud omakäelise allkirjaga). Digiallkirjastamise võimaluse puudumise korral tuleb allkirjastada kõikide dokumentide kõik leheküljed käsitsi ning need skaneerida.

Taotlusdokumendid

Lae alla taotlusvorm

Lae alla praktikapakkuja kinnituskiri

Infopäev

Infopäev toimub 28. veebruaril 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi) virtuaalselt Zoom platvormil. Infopäevaga saab liituda SIIN.

Meeting ID: 846 2325 6176
Passcode: 928615

Infopäeval annab programmi koordinaator ülevaate olulisematest tingimustest, taotlusprotsessist ja vastab küsimustele. Infopäeva salvestatakse ja see saab olema siin lehel järelvaadatav.


Küsimuste korral võta ühendust programmi koordinaatoriga!

Sandra Paulus

Koordinaator

 • Rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine
 • Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi koordineerimine
 • Rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumiprogrammi koordineerimine