Rahvuskaaslastest noortele suunatud 2023. aasta stipendium erialase praktika teostamiseks Eestis

Taotlusvoor suletud

NB! Esialgne taotlustähtaeg, 24. aprill, on pikendatud!

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 08. mai 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi).

Eesti välisministeerium ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsuvad välismaal elavaid Eesti noori kandideerima stipendiumile erialase praktika läbimiseks Eestis.

Stipendiumi rahastab Eesti välisministeerium ja stipendiumikonkurssi viib läbi KÜSK.


Stipendiumi abil saavad rahvuskaaslastest noored võimaluse tutvuda lähemalt Eestiga ja lõimuda siinsesse ühiskondlikku ellu.

Stipendium koosneb põhistipendiumist ja vajadusel sõidustipendiumist. Põhistipendium on mõeldud täistööajaga praktikaks kahe kuu jooksul (ehk minimaalselt 8 nädalat), mis makstakse välja ühekordselt ja mille suurus on 3000 eurot. Vajadusel makstakse lisaks sõidustipendiumi üheks reisiks välisriigi elukohast (taotluses toodud asukoht ja aadress) Eestisse ja tagasi.

NB! Esialgne taotlustähtaeg, 24. aprill, on pikendatud!

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 08. mai 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi).

Taotluse koos kõikide taotluse osadega palume esitada digiallkirjastatult ühes digikonteineris* aadressile kysk@kysk.ee.

*Kõik dokumendid palume taotlejal allkirjastada ühes digikonteineris. Me aktsepteerime taotlejate niisuguseid dokumente, mis sisaldavad Euroopa Liidu riikide digiallkirju, mis vastavad tasemele QES (e-allkiri on võrdsustatud omakäelise allkirjaga). Digiallkirjastamise võimaluse puudumise korral tuleb allkirjastada kõikide dokumentide kõik leheküljed käsitsi ning need skaneerida.


NB! Aprillikuu alguses toimuvad virtuaalsed konsultatsioonitunnid, mille raames saab küsida programmi ja taotlemise kohta küsimusi ja pidada nõu programmi koordinaatoriga. Konsultatsioonitunnid kestavad tund aega ja liituda on võimalik igal hetkel.

Konsultatsioonitunnid toimuvad:

 • 4. aprillil kell 16:00 (Eesti aja järgi), liitumiseks kliki SIIN.
 • 5. aprillil kell 9.00 (Eesti aja järgi), liitumiseks kliki SIIN.

Oluline teada

 • Stipendiumit saab taotleda välismaal sündinud või vähemalt 5 viimast aastat Eestist ära olnud 21 kuni 35 aastane Eesti päritolu noor.
 • Erialase praktika koht peab asuma Eestis.
 • Praktika kestus on 2 kuud ning see peab olema täistööajaga.
 • Praktika peab toimuma vahemikus 1. juuli kuni 30. november 2023.
 • Praktikakoht tuleb noorel endal leida.
 • Vajalik on eelnev kokkulepe Eestis asuva praktikakoha pakkujaga (erasektor, riigisektor või kolmas sektor).

Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja see koosneb järgmistest osadest:

 • nõuetekohaselt esitatud taotlus ja motivatsioonikiri stipendiumi taotlusvormil;
 • taotleja CV;
 • allkirjastatud kinnituskiri praktikakoha pakkumisest Eestis asuva praktikapakkuja poolt (erasektor, riigisektor või kolmas sektor) koos praktika juhendaja nime ja kontaktandmetega;
 • õppeasutuse kinnitus õppimise või õpingute lõpetamise kohta;
 • taotleja Eesti päritolu kinnitus:
  • passi või ID-kaardi isikuandmete lehe koopia;
  • koopia dokumendist, mis tõendab Eesti päritolu (sünnitunnistus, vanemate või vanavanemate sünnitunnistus, märge eesti rahvuse kohta vanema passis vm).
 • soovi korral eestikeelne soovituskiri (ei ole kohustuslik).

NB! Taotluse esitamisel veenduge, et kõik taotluse osad on olemas ja esitatud koos taotlusvormiga!

Täpsemad tingimused taotlejale, praktikale ja taotlemisele on kirjas stipendiumiprogrammi tingimustes:

Taotluste hindamisel lähtuvad KÜSKi hindajad hindamiskriteeriumitest ja sisulise hindamise juhises välja toodud suunavatest küsimustest, millega saate tutvuda siin:

Sisulise hindamise juhend

Taotlusdokumendid

Lae alla taotlusvorm

Lae alla praktikapakkuja kinnituskiri

Infopäev

Infopäev toimus 28. veebruaril 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi) virtuaalselt Zoom platvormil. Vaata seda järgi siit:


Allpool leiad ka infopäeva slaidid stipendiumiprogrammi kohta ja Intregratsiooni Sihtasutuse esitluse rahvuskaaslastele pakutavate teenuste ja tegevuste kohta:


Küsimuste korral võta ühendust programmi koordinaatoriga!

Sandra Paulus

koordinaator

 • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine