Eesti sotsiaalsed ettevõtted ja nutikad algatused tutvustasid uuenduslikke ja innovaatilisi lähenemisi

Evelyn Valtin
24. okt. 2022


3.-4. oktoobrini toimus Eestis sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse rahvusvahelise projekti Eesti kohakülastus. Kahe päeva jooksul inspireeruti ja saadi teadmisi erinevatelt organisatsioonide ja asutuste esindajatelt nii Tallinnast, Tartust kui Võrumaalt. Külalisi võtsid vastu siseministeerium, Saagu Parem, Ritiko, Navi külaselts, SA Võrumaa Arenduskeskus, Väike Werrone Kool, Kupland ja Paranduskelder.

Siseministeeriumil on laiem Eesti ülene vaade ning toetab kodanikuühiskonda ja selle innovaatilist arengut tuginedes erinevatele alusdokumentidele, milleks on Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon, Sidusa Eesti Arengukava 2030 ja programm „Kogukondlik Eesti 2022–2025“ ning tehes koostööd strateegiliste partneritega, kelleks on MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Vabaühenduste Liit ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused.

Saagu Parem aitab luua paremat ühiskonda peamiselt läbi annetatud esemete heategevusliku müügi ja abivajajatele edasi annetamise. Endises polikliinikus asuv keskus oli suureks toeks ukrainlastele nii Eestisse põgenenud ukrainlastele kui vajalike esemete, ravimite jmt saatmise otse kriisi piirkondadesse Ukrainasse.

Peamiselt jalatsite valmistamisele keskendunud sotsiaalne pereettevõtte Ritoko lähtub toodete valmistamisel jätkusuutlikkusest, keskkonnasäästlikkusest ja ringmajandusest moel, et nii enda ettevõtte põhitoodete toomise ülejäägid kui teiste ettevõtete omad kasutada maksimaalselt ära ning jalatsid koosneksid võimalikult vähestest erinevatest materjalidest.

SA Võrumaa Arenduskeskus koos Võrumaa Omavalitsuste Liidu ning teiste partneritega on ellu viinud juba viis Vunki Mano! loometalgut, mille raames on koosloomes genereeritud üle 60 erinevate teemavaldkondadega seotud innovaatilist ideed, millest vähemalt pooled ideed on ka ellu viidud. Loometalgud ehk kogukonna häkaton on koosloomise vorm, mille tulemusena tekib ühine vaade kogukonna probleemidele ja nende innovatiivsetele lahendustele. 

Väike Werrone Kool on suurepärane eeskuju Võrumaa kogukonna lapsevanemate kokku tulemisest, kes käivitasid kõige pealt waldorflasteaia ning seejärel ka kooli pakkumaks oma lastele terviklikku õpi- ja kasvukeskkonda.

Kuplandi võrgustiku kaudu on võimalike leida sobivad paigad kaugtöö tegemiseks eelkõige arvutiga töötajate Võrumaal, Põlvamaal ja Valgamaal. Valikus on kohti nii omaette olemiseks, uute kontaktide leidmiseks, meeskonnaürituseks kui pikaajaliseks kaugtööks. Kohtumisel tutvuti Kodase ja Mooste mõisa tegemistega.

Paranduskelder on oma tegevuse ja inimestega eeskujuks esemete parandamisel ja taaskasutamisel ning jäätmete ringlusse saatmisel. Tegevuse keskmes on avatud töökoda Tartus, kus on võimalike asjade parandamiseks nõu saada ja oskusi omandada.

Kohakülastus toimus Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on projekti Eesti koordinaator, teised projekti Eesti partnerid on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Tallinna Ülikool, Võrumaa Arenduskeskus, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium. Lisainfo projekti kohta kogu projekti kodulehelt.