Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. a taotlusvoorus tehakse rahastamisotsused jooksvalt, nii nagu taotlusi laekub

Priit Põiklik
18. okt. 2023


Kohaliku omavalitsuse ja kogukondade elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse koostööprojektideks mõeldud kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvoorus tehakse rahastamisotsus jooksvalt, nii nagu neid taotlusi laekub, mitte ei jääda ootama taotluste esitamise lõpptähtaega 30. novembrit, et siis kõik otsusted korraga teha.

Toetust saab taotleda kohalik MTÜ või seltsing iga KOV-i kohta eraldatud piirsummas (vt siit tabelist toetuste jaotusvõti). Kogu info taotlusvooru kohta vooru alamlehelt.

KÜSK on teinud juba ka esimese positiivse otsuse. Selleks on Võru HUUB MTÜ projekt “Elanikkonnakaitse valmiduse tõstmine Võru linnas”, mis sai toetuse summas 12034 eurot.

Projekti eesmärk on tõhustada Võru linna elanikkonnakaitse valmidust, keskendudes seejuures Võru linna noorte ohutusalaste teadmiste tõstmisele – oluline on kohalike vabatahtlike noorte kaudu vastavat kriisivalmisolekut kasvatada nii, et osataks teadmisi ja oskusi tavaelus ettetulevates olukordades ära kasutada.

Koostöös Võru linnavalitsuse ja Päästeameti kohaliku esindusega on valminud projektiplaan, mis tõstabki fookusse kriisijuhtimise võimekuse ja elanikkonna kaitse tõstmise noorte sihtrühmas noori endid kaasates.

Projektiga soetatakse elektrigeneraator koos vajalike komponentidega, mis võimaldab selle ühendamist Võru linnas värskelt rekonstrueeritud hoonega – ideekojaga, mis asub avalikuks varjumiskohaks valitud põhikooli lähedal. Ideekoda on Võru linna noorte ettevõtlikkuse edendamise keskus, kus on olemas kõik vajalik kriisiolukorra juhtimiseks ja vabatahtliku töö tegemiseks. Projekti raames soetatakse ka välivoodid koos madratsitega, mida saab kasutada evakuatsiooni ajal.

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine