Arenguhüppe taotlusvooru küsimuste-vastuste infotund

Vabaühenduste 2024. aasta arenguhüppe taotlusvooru küsimuste-vastuste INFOTUND toimub 8. märtsil 2024 kell 11.00 – 12.00 Zoom platvormil. Infotunnis vastame jooksvalt taotlejate küsimustele, infotundi eraldi ei salvestata.

Infotunnile saab registreeruda täites sellel lingil avaneva registreerimisvormi.

Arenguhüppe (AH) taotlusvooru eesmärk on toetada tegevusi, mis võimaldavad vabaühendustel tõhusamalt nii oma põhikirjalisi kui ka avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada nii piirkondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.03.2024 kell 23:59

Kogu vajalik info vooru alamlehelt.

Tea Jänes

koordinaator

  • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor