Arengupäev Ida-Virumaa vabaühendustele

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös SA Ida-Viru Ettevõtluskeskusega esitleb:

21. novembril 2023 kell 13.00-17.30

Craft Depo MTÜ ruumides Puškini tn. 5, Narva

ARENGUPÄEV

Tule ja tutvu, kuidas mittetulundusühingus tegutseda, kuidas oma vabaühendust arendada, kuidas seda juhtida, kuidas vahetada kogemusi, millised on vabaühenduste toetusvõimalused ja rahastamisallikad, kuidas muutuvas keskkonnas olla edukas ja aktiivne jne.

Ajakava:

12.30 kogunemine ja kohv

13.00 KÜSKi taotlusvooru „Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas“ toetuse saajate kogemuslood.

14.00 kohvipaus

14.15. Millist mõju me tahame avaldada? Mõju hindamise koolitus. Koolitaja Jaan Aps.

Jaan Aps on sotsiaalse mõju mõõtmise ning juhtimise tunnustatumaid eksperte Eestis. Lisaks on tal pikaajalise projektide hindamise ja kirjutamise kogemus.

16.15 kohvipaus

16.30 taotlusvoorude tutvustus (Kerstin Rei)  ja rahvusvahelised toetusvõimalused (Katre Tamm) KÜSKis.

Vabaühenduste liit – uued võimalused (Darja Rovba)

Registreerimine kuni 13. novembrini siin

Sündmus on registreerunud osalejale tasuta.

Sünkroontõlke kasutamise võimalus.

Lisainfo:

Kerstin Rei kerstin.rei@kysk.ee 5854 5754

Nadežda Morozova nadezda.morozova@ivek.ee 506 7735


Фонд гражданского общества совместно с Фондом предпринимательства Ида-Вирумаа представляют:

21 ноября 2023 года с 13:00 до 17:30

в помещениях организации Craft Depo MTÜ по адресу: ул. Пушкина, 5, Нарва

ДЕНЬ РАЗВИТИЯ

Приходите и узнайте, как действовать в некоммерческих организациях, как развивать свою некоммерческую организацию, как ею управлять, как обмениваться опытом, какие возможности поддержки и источники финансирования доступны некоммерческим организациям, как быть успешными и активными в изменяющейся среде и многое другое.

Программа

12:30 – Сбор и кофе

13:00 – Рассказы организаций, получивших поддержку в рамках программы “Инвестиционная поддержка некоммерческим организациям Ида-Вирумаа”.

14:00 – Перерыв на кофе

14:15 – Какого влияния мы хотим добиться? Обучение оценке воздействия. Лектор – Яан Апс.

Яан Апс – один из наиболее признанных экспертов в области оценки и управления социальными воздействиями в Эстонии. У него также богатый опыт оценки и подготовки проектов.

16:15 – Перерыв на кофе

16:30 – Различные программы финансирования (Керстин Рей) и международные источники финансирования (Катре Тамм) в Фонде гражданского общества.

„Союз общественных объединений Эстонии – точки взаимодействия.” (Дарья Ровба)

Регистрация до 13 ноября здесь.                                 

Мероприятие бесплатно для зарегистрированных участников.

Возможность синхронного перевода.

Дополнительная информация:

Керстин Рей kerstin.rei@kysk.ee 5854 5754

Надежда Морозова nadezda.morozova@ivek.ee 506 7735