Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Laste õiguse kaitsmine ja edendamine“

Eesmärk:
Aidata kaasa lapse õigusi käsitleva ELi strateegia soovituste rakendamisele.

Toetatud tegevused:

  • Uuringud, konsultatsioonid, fookusgrupid ja kohtumised teemal, kuidas pandeemia on lapsi mõjutanud, s.h. lastelt saadud sisendi analüüs;
  • uute projektide, algatuste väljatöötamine, mis võtab arvesse konsultatsioonide käigus väljendatud laste vajadusi ja arvamusi;
  • koostöö, vastastikune õppimine ja heade tavade väljaselgitamine/vahetamine, koolitustegevus;
  • teadlikkuse tõstmine, sh läbi sotsiaalmeedia või pressikampaaniate;
  • riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste

  suutlikkuse suurendamine ja koolitamine

Projekti kestvus: 12-24 kuud

Osalema on oodatud:  riiklikud ja kohalikud ametiasutused; kodanikuühiskonna organisatsioonid, s.h. rahvusvahelised kodanikuühiskonna organisatsioonid ning  akadeemilise valdkonna organisatsioonid, kelle tegevus on laste õiguste valdkonnaga seotud.

Taotlus tuleb esitada vähemalt kahest taotlejast koosneva konsortsiumi poolt. Rahastatakse nii kohalikke kui rahvusvahelisi projekte.

Rahastuse suurus: ≥ 75 000 EUR

Taotluste esitamise tähtaeg: 18. mai 2022

Lisainfo