Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine“

Eesmärk:

Toetada, edendada ja rakendada kõikehõlmavat poliitikat, et edendada naiste täielikku õiguste kasutamist, soolist võrdõiguslikkust, s.h. töö- ja eraelu tasakaalu, naiste võimestamist ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist

Toetatud tegevused:

  • Vastastikune õppimine ja heade tavade väljaselgitamine/vahetamine;
  • Teadlikkuse tõstmise ja võimestamise tegevused, nt seminarid, konverentsid, kampaaniad, väljaanded, pressitegevus ja sotsiaalmeedia kampaaniad
  • Koostöö arendamine/tugevdamine peamiste sidusrühmade vahel;
  • Suutlikkuse suurendamine ja koolitused

   asjaomastele spetsialistidele.

Projekti kestvus: 12-24 kuud

Osalema on oodatud:  riiklikud, kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused ja nende ühendused; võrdõiguslikkuse eest seisvad organisatsioonid; kodanikuühiskonna organisatsioonid, eelkõige naiste õigustega tegelevad organisatsioonid.

Taotlus tuleb esitada vähemalt kahest taotlejast koosneva konsortsiumi poolt. Rahastatakse nii kohalikke kui rahvusvahelisi projekte.

Rahastuse suurus: ≥ 75 000 EUR

Taotluste esitamise tähtaeg: 16. märts 2022

Lisainfo