Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Sõpruslinnad“

LISAINFO: Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvoor „Sõpruslinnad“

Tegevuste fookus:

  • Teadlikkuse tõstmine kultuurilise ja keelelise rikkuse kohta Euroopas;
  • Solidaarsusel põhineva Euroopa integratsiooniprotsessi tugevdamise tähtsuse teadvustamine;
  • Euroopa kuulumistunde arendamine, edendades arutelu Euroopa tuleviku üle;
  • COVID-19 pandeemia mõju kohalikele kogukondadele

Toetatud tegevused: töötoad; (veebi)seminarid; konverentsid; koolitused; ekspertide kohtumised; teadlikkuse tõstmine; andmete kogumine ja

konsulteerimine; heade tavade väljatöötamine, vahetamine ja levitamine ametiasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel; suhtlusvahendite väljatöötamine ja sotsiaalmeedia kasutamine

Osalema on oodatud:

Linnad/omavalitsused või nende sõpruskomiteed või muud KOVe esindavad MTÜd

Rahastuse suurus: kuni 30 000 € (vastavalt üldsumma kalkulaatorile)

Taotluste esitamise tähtaeg: 24. märts 2022

Lisainfo