Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Võrdõiguslikkuse edendamine ning rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu võitlemine“

Eesmärk:

Ennetada ja võidelda sallimatuse, rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu, eelkõige rassilise
või etnilise päritolu, nahavärvi, religiooni, seksuaalse
orientatsiooni ja soolise identiteedi alusel.

Teemad:

  • Võitlus sallimatuse, rassismi, ksenofoobia,
    diskrimineerimise, vihakõne ja vihakuritegude vastu;
  • Mitmekesisuse juhtimise ja kaasamise edendamine töökohal;
  • Võitlus LGBTQI inimeste diskrimineerimise vastu ja LGBTQI võrdõiguslikkuse edendamise eest;
  • Riigiasutuste reageerimine diskrimineerimisele, rassismile ja ksenofoobiale

Rahastatud tegevused: koolitused; vastastikune õppimine ja heade

tavade vahetamine; uuringud ja analüütilised tegevused; diskrimineerimise, vihakõne ja vihakuritegude juhtumite jälgimine ja nendest teatamine; ohvrite võimestamine ja toetamine; koalitsiooni loomine ja suutlikkuse suurendamine

Projekti kestvus: 12-24 kuud

Osalema on oodatud:  riiklikud, kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused ja nende ühendused, võrdõiguslikkusega tegelevad organisatsioonid, vabaühendused

Taotlus tuleb esitada vähemalt kahest taotlejast koosneva konsortsiumi poolt. Rahastatakse nii kohalikke kui rahvusvahelisi projekte.

Rahastuse suurus: ≥ 75 000 EUR

Taotluste esitamise tähtaeg: 24. veebruar 2022

Lisainfo