Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg„Linnade võrgustikud“

LISAINFO: Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvoor „Linnade võrgustikud“

Tegevuste fookus:

  • ELi kodanikeõigused;
  • Võitlus diskrimineerimise ja rassismi vastu;
  • Vähemuste kaasamine;
  • ELi põhiõiguste harta;
  • COVID-19 pandeemia mõju kohalikele kogukondadele

Toetatud tegevused: töötoad; (veebi)seminarid; konverentsid; koolitused; ekspertide kohtumised; teadlikkuse tõstmine; andmete kogumine ja

konsulteerimine; heade tavade väljatöötamine, vahetamine ja levitamine ametiasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel; suhtlusvahendite väljatöötamine ja sotsiaalmeedia kasutamine

Osalema on oodatud:

Linnad/omavalitsused või nende sõpruskomiteed või muud KOVe esindavad MTÜd

Rahastuse suurus: limiteerimata (vastavalt üldsumma kalkulaatorile)

Taotluste esitamise tähtaeg: 24. märts 2022

Lisainfo