Lühikoolitus “Kuidas sõnastada ja mõõta projekti abil saavutatavaid muutuseid?” NB! GRUPP ON TÄITUNUD!

Toimub: 29.02 2024 kell 15.00-16.30 zoomi keskkonnas.

Koolituse link saadetakse registreerunutele koolituse päeval.

Lisainfo: Kerstin Rei Kerstin.Rei@kysk.ee +372 5854 5754

Koolitusele registreerimise link https://forms.gle/BS3Yi5tbp8CFuhdr6

Koolituse nimi võiks kõlada ka “Kuidas mõõta ja hinnata projekti mõju ja kirjeldada projekti tulemusel toimunud muutusi”.

Projektitaotluste koostamisel on üheks keerukamaks väljakutseks osutunud projekti tulemuste ja mõju sõnastamine ning mõõtmine. Mõnikord jääb taotluste hindajatele ebaselgeks vabaühenduse poolt planeeritud tegevuste kasu kogukonnale või ühiskonnale. Teistel juhtudel on sihid sõnastatud väga üldiselt või ebarealistliku ambitsioonikusega. Esineb ka olukordi, kus ühendus ei oska välja pakkuda võimalusi projekti mõju hindamiseks.

Praktilisel lühikoolitusel on igal osalejal võimalik oma projektitaotluse või mõne muu arendustegevuse eesmärgid ja tulemuste hindamise samm-sammult läbi mõtelda. Veebikoolitusest kasu saamise eelduseks on aktiivne kaasa töötamine ja harjutuste tegemine elektrooniliselt või paberil. Soovitatav on valida sellise harjutuste tegemise viisi, mille tulemusi on hiljem kerge ka oma tiimiga jagada.

Koolitaja: Jaan Aps (Stories For Impact)

Jaan veab eest ettevõtet Stories For Impact, mille missioon on suurendada inimeste heaollu ja arengusse panustavate organisatsioonide positiivset mõju. Mõjusate otsuste toetamiseks teostab ettevõte sotsiaalse mõjuga seonduvaid uuringuid ja analüüse. Stories For Impacti algatatud vaimse tervise valdkonna mõjuküsimuste taskuhääling “Mis mõttes?” on veebilehe Podtail andmetel olnud korduvalt kümne Eesti kuulatuima taskuhäälingu hulgas.

Seoses projektitaotlustega on Jaanil pikaajalised kogemused nii hindajana (sh KÜSKi ja Erasmus+ taotlusvoorud) kui taotluste kirjutaja ning projektide elluviijana. Ta oli Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja eestvedaja 2012-2019. Kahel korral ehk aastatel 2019. ja 2023 on Jaani osalusel algatatud mitteformaalse hariduse programmid saanud “Aasta teo” auhinna Haridus- ja Teadusministeeriumilt ning Haridus- ja Noorteametilt.


Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine