Hei, kus sa oled, sooteadlik vabaühendus?

Priit Põiklik
14. mai 2024


Kuni 27. maini 2024 saab Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusele (ENUT) esitada mittetulundusühinguid ja sihtasutusi aasta kõige sooteadlikuma vabaühenduse kandidaadiks. Konkurssi nimi ongi “Parim sooteadlik MTÜ 2024

Konkursi eesmärk on pöörata ühiskonnas tähelepanu meeste ja naiste võrdse kohtlemise vajadusele ja põhimõtetele, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on Euroopa Liidu Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV programmi kontaktpunkt Eestis. Kontaktpunkti koordinaatori Katre Tamme sõnul on programmi taotluste esitamisel soolise võrdõiguslikkuse analüüs kohustuslik ja see annab juurde projekti hindamisel kvaliteedipunkte. Tihti aga ei saada soolise võrdõiguslikkuse vajadusest aru ja projekti kirjutatud kohustuslik lause jääbki vaid paberile.

“Niisugused konkursid nagu ENUT korraldab, aitavad vabaühendustel reaalsete tegevuste näol aru saada, mida täpselt soolise võrdõiguslikkuse edendamine tähendab. Soovitan kõigil vabaühendustel ENUTi konkursi taotlus täita, sest see aitab organisatsioonidel hinnata, kas ja mil moel nad soolist tasakaalu toetavad ja kuidas seda põhimõtet on võimalik edendada“ sõnab Tamm.

Parimaid autasustatakse ENUTi kevadkonverentsil 5. juunil 2024. Auhinda antakse välja juba 15. aastat. Eelnevatel aastatel on konkursil ära märgitud näiteks MTÜ Mondo, Eesti Ametiühingute Keskliit. Eest Nato Ühing.

Konkurss toimub projekti “Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust” raames, millega soovitakse kodanikuühenduste aktiivsuse kaudu kaasa aidata jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule ja edendada teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest. Projekti rahastab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Lisainfo ja konkursi tingimused on kättesaadavad siit.

KÜSK on EL CERV programmi info- ja teabepunkt Eestis. Lisainfot saab küsida:

Katre Tamm

koordinaator

  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine