Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste 2023. aasta ideekorje konkurssi ei toimu

Priit Põiklik
1. nov. 2022


KÜSK on toetanud kodanikuühiskonna suursündmusi läbi ideekorje konkursi mitmeid aastaid. Tulenevalt rahalistest võimalustest ja praegu maailmas valitsevat olukorda silmas pidades, võtsime nõukogus vastu otsuse kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje konkurssi 2023. aastal senises formaadis mitte jätkata.

KÜSKi töötajad on seniseid suursündmuste toetuse saajaid isikliku suhtluse kaudu otsusest informeerinud ja aitavad igati kaasa alternatiivsete toetusallikate leidmisele, et kodanikuühiskonna jaoks vajalikud suursündmused saaksid edaspidigi toimuda.

Anneli Roosalu

Juhataja