Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste 2022. aasta ideekorje konkurss

Taotlusvoor suletud

Suursündmuste ideekorje konkursi raames toetatakse „Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024“ eesmärkide saavutamise kaudu Eesti kodanikuühiskonna üle-eestiliste traditsiooniliste sündmuste algatamist ja jätkumist ning valdkonnaüleselt erinevaid vabaühendusi kaasavate ja nende tegevust edendavate algatuste elluviimist.

Toetuse taotlemise eelduseks on:

  • Idee esitaja tegutseb avalikes huvides ehk tema eesmärgid või tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond;
  • Idee esitaja on mittetulundusühing või sihtasutus, kes on idee esitamisel olnud registrisse kantud vähemalt ühe aasta.

 
Idee esitamise tähtaeg on 14. detsember 2021 kell 15.00.
Idee esitamiseks tuleb saata taotlusvorm digitaalselt allkirjastatuna ühingu juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt aadressile kysk@kysk.ee.


Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2022 – 31. detsember 2022.
Toetussumma ülemmäär sündmuse kohta on maksimaalselt 70% sündmuse kogueelarvest.
Taotlusvooru kogumaht on 100 000 eurot.

NB! Suursündmuste ideekorje konkursi kaudu ei toetata valdkondlikke ja ühe ühingu tegevusele keskenduvaid üritusi, nt. laulu- ja tantsupidusid, spordivõistlusi jmt.


Dokumendid:


Toetuse saajad

2022

Toetuse saajaProjekti nimetusToetuse summa
Eesti Külaliikumine KodukantMaapäev 2022 – maapiirkondade vabaühenduste suurfoorum20 000,00 €
LifeSkills MTÜVNEformat ehk kogemusõppepäevad venekeelsete vabaühendustele.18 000,00 €
MTÜ ArvamusfestivalArvamusfestival 1020 000,00 €
Sihtasutus Eestimaa Looduse FondTeeme Ära talgupäev 202238 000,00 €
Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete VõrgustikSotsiaalse ettevõtluse suursündmus4 000,00 €

Lisainfo:

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine