Kogukonna eestvedaja stipendiaadid aastal 2024 on selgunud

Katre Tamm
9. juuli 2024


Pildil Margot-Helena Kasari, kes on MTÜ Muuga Selts juhatuse liige ja 2023. aasta KÜSKi kogukonna eestvedaja stipendiumi saaja (Foto autor: Priit Põiklik)

2024. aastal lähevad stipendiumid 21 inimesele, kes hakkavad kogukondi eest vedama nii linnades kui ka külades.

Kogukonna eestvedaja stipendiumi konkursile laekus 63 taotlust, millest 33 ületas punktisumma 70, mis oli toetuse saamise lävendiks. Taotluste hindajad tõid ühe üldise puudusena välja selle, et innukad ja energilised kogukonda eestvedavad inimesed oskavad küll kirjeldada vajadusi, kuid konkreetsete tegevuste nimetamisel jäädakse hätta. Toetust saanud stipendiaatide projektid paistsid silma sellega, et eestvedaja oli tegevuste planeerimisel kaasanud mõttetalgudele laia ringi kaasamõtlejaid.

Toetused jagunesid piirkondlikult selliselt, et linnadesse läks 10 stipendiumit ja valdadesse 11, millest üks oli saar. Linnapiirkondade eestvedajad keskenduvad oma projektis sellele, et inimesed üksteisele lähemale tuua läbi asumi- ja linnaosade seltside tegevuse. Maapiirkonna projektid otsivad aktiivset koostööd lasteaedade, koolide ja noortekeskustega, et tagada kogukonnaliikumise jätkumine ka tulevikus. Koostööpartneritena nähakse pea igas projektis ka kohalikke ettevõtteid ja samuti mainitakse mitmetes projektides kohaliku taristu olulisust ja nende kaasamist kogukonna tegevustesse. Olgu selleks siis kohalik kultuurimaja, raamatukogu, kool või vaksal. 

Stipendiumi konkurss on suunatud eraisikule, kes soovivad arendada oma oskusi, võimeid ja teadmisi, et motiveeritult kogukonna arendamisse panustada. Ühe stipendiumi suurus on 5 000 eurot, mis on tulumaksuvaba. 2024. a. stipendiumikonkursi eelarve oli 105 000 eurot. Selleaastased stipendiaadid viivad koostöös partneritega oma tegevusi ellu perioodil 1. august 2024 kuni 30. aprill 2025.

Kogukonna eestvedaja stipendiumi saajad aastal 2024 (tähestikjärjestuses) on: Anni Nurmoja, Astra Mäerand, Daisy Kull, Eve Tamm-Hinno, Heldi Ruiso, Heleena Jõgi, Ingrid Ulst, Jaan Jänes, Kadri Klementi, Katrin Aedma, Katrin Tamberg, Kerttu Kikas, Kerttu Mölder, Liina Abram, Liina Meta Kuuskman, Mari Kübarsepp, Meeli Kuul, Piret Laur, Taivo Leesment, Tiina Naarits-Linn ja Tõnu Ints.

Stipendiumi saajate projekti eesmärgid ja piirkonnad on avalikud ja nendega saad tutvuda siin.

KÜSK soovib õnne kõigile stipendiaatidele ja loodame, et kõik planeeritud tegevused saavad mentorite ja partnerite toel ellu viidud. Uudise pildil oleva 2023. aasta stipendiaadi, Margot-Helena Kasari looga saad tutvuda siin.

Lisainfo konkursi tulemuste kohta:

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine