KÜSKi rahvusvaheliste suursündmuste konkurss on nüüd taotlemiseks avatud

Priit Põiklik
15. veebr. 2023


Konkursi raames toetame rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva suurürituse, välja arvatud spordi- ja kultuuriürituste, korraldamist Eesti liikmesühenduse poolt.

Toetuse maksimaalne määr on 12 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 25% suursündmuse kogueelarvest, millest on maha arvatud osalejate Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise transpordikulud.

Toetuse saamiseks tutvu konkursi tingimustega ning esita KÜSKile taotlus koos nõutud lisadega.

Taotlus tuleb esitada vähemalt 2 kuud enne sündmuse algust kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu.

Konkurss on avatud pidevalt, kuni kodulehel pole teatatud eelarve lõppemisest.

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine