Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss 2023. aastal

Taotlusvoor suletud

Taotlusvooru eelarve maht on täis ja on suletud

Konkursi eesmärgiks on toetada Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust.

Konkursi raames toetatakse rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva suurürituse, välja arvatud spordi- ja kultuuriürituste, korraldamist Eesti liikmesühenduse poolt. Toetuse taotlemise eelduseks on rahvusvahelise katusorganisatsiooni otsus korraldada suurüritus Eestis.

Projekti abikõlblikkuse perioodi esitab taotleja ja otsustatakse iga taotluse korral eraldi.

Toetuse maksimaalne määr on 12 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 25% suursündmuse kogueelarvest, millest on maha arvatud osalejate Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise transpordikulud.

Toetuse saamiseks tutvu konkursi tingimustega ning esita KÜSKile taotlus koos nõutud lisadega.


Taotlus tuleb esitada vähemalt 2 kuud enne sündmuse algust kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login ning taotlusega koos tuleb esitada:

  • KÜSKi eelarvevorm;
  • Sündmuse kogueelarve (millest on maha arvatud osalejate Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise transpordikulud).

Toetuste menetlemise infosüsteemi kasutamise juhendi leiate siit. Leheküljelt nr 22 leiate uue taotluse koostamine ja esitamine.
Infosüsteemiga seotud tehniliste probleemide puhul palun kirjutage tms@kul.ee


Enne taotlemist soovitame võtta ühendust konkursi koordinaatoriga, et konsulteerida suursündmuse ideed, ajakava ja toetust. Konkursi vastu on suur huvi, mistõttu soovime konsulteerimisega tagada kõigile võrdsed ja parimad võimalused toetuse saamiseks.

Konkurss on avatud pidevalt, kuni kodulehel pole teatatud sama aasta eelarve lõppemisest. Toetusi anname välja taotluste laekumise järjekorras.


Korduma kippuvad küsimused

Taotlusega koos peab olema esitatud KÜSKi vormil eelarve ja sündmuse kogueelarve. Mis on nende vahe ja mis neis kindlasti olema peab?

KÜSKi eelarvevormil näidatakse ainult KÜSKi toetuse kasutamine. Kogueelarves näidatakse kogu sündmuse korraldamise eelarve – kulud kuluridade kaupa (nt. osalejate majutus, toitlustus, siseriiklik transport, ruumirent, sisseostetavad teenused jm); ning tulud tuluallikate kaupa (nt. osalustasud, kaasfinantseeringud, omafinantseering jm).

Aruandega koos peab olema esitatud ühingu pangakonto väljavõte. Mida see täpsemalt sisaldama peab?

Pangakonto väljavõttel, mis esitatakse koos aruandega (sisuaruanne ja finantsaruanne KÜSKi vormil) peavad olema näha kõik sündmuse korraldamisega seotud kulud.

Finantsaruandevormile lisatakse kõik KÜSKi toetusest tehtud kulud. Kuluridadele märgitakse juurde arve number ja teenusepakkuja nimi. Pangakonto väljavõttelt peavad olema need kulud leitavad.

Pangakonto väljavõttel kajastuvad sündmuse kogukulud peavad võrduma selle sündmuse kogukuluga, mis on märgitud finantsaruandesse. Seda seetõttu, et KÜSK saab toetada kuni 25% sündmuse kogukuludest. Näiteks – kui finantsaruandes on märgitud sündmuse kogukuludeks 48 000 eurot, millest 12 000 eurot on kasutatud KÜSK toetust, siis pangakonto väljavõte peab kajastama sündmusega seotud kulusid 48 000 euro mahus (millest 12 000 euro mahus kulusid on tehtud KÜSKi toetusest).

Mida peab arvestama kaasfinantseeringute osas?

On igati lubatud, et sündmuse korraldamisel kasutate mitmeid kaasfinantseeringuid. Kaasfinantseeringute puhul peab eelarvet koostades ja järgides veenduma, et te ei ole planeerinud ühe kulu katmiseks kasutada erinevaid vahendeid – kulud, mille katteks on toetust saadud teistest vahenditest, ei ole abikõlblikud.

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;