KÜSKi toetusel sai Tallinnas kokku rahvusvaheline avaandmete kogukond

Priit Põiklik
4. sept. 2023


Telliskivi Loomelinnakus leidis esmaspäeval, 4. septembril aset MTÜ Open Knowledge Estonia korraldatud rahvusvahelise avaandmete kogukonna kokkutulek.

Mis on avaandmed ja miks see päevakajaline on?

  • * murettekitav trend on, et aina enam digitaliseerunud ja andmestunud ühiskonnas kasvab andmete salastatus ja läbipaistmatus;
  • * avatud andmete läbipaistev ja ligipääsetav kasutamine on üheks demokraatia aluseks ning panustab vabasse ja õiglasse tulevikku.

Sündmuse avakõneleja Stefania Maurizi, kes on Itaalia uuriv ajakirjanik, kes on aastaid uurinud rahvusvahelises üldsuses laineid löönud WikiLeaks-i skandaali, lausus, et avatud andmed ei ole hetkel paraku seksikas teema. “Tänapäeval tajume, et elame vabas ja avatud keskkonnas, meil ei ole diktatuuri, kõik on korras. Kuid see ei ole päris tõsi,“ ütles Maurizi.

Kodanike, kodanikuühenduste ja huvikaitsjate ligipääs andmetele on oluline, kuid praktikas takistavad seda veel mitmed barjäärid. Maurizi usub, et kui välja valida üks asi, mis vajab tegelemist kohe ja praegu, siis selleks on nn vilepuhujate kaitse ning seadusandlus, mis tagab õigusrikkumiste ja korruptsiooni paljastajate turvalisuse.

Euroopa Liidus on vilepuhujate ehk rikkumistest teavitaja kaitset soodustava keskkonna toetamine saanud tähelepanu ka Euroopa Liidu Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste (CERV) programmi raames, mis rahastab vabaühendusi (rohkem infot leiab siit: ttps://kysk.ee/taotlejale/cerv/).

Ekspertidest panelistid rõhutasid muuhulgas seda, et andmetele ligipääsust üksi ei piisa. Vajalik on andmeekspertide, huvikaitsegruppide, kogukondade, ettevõtete ja avaliku võimu koostöö selleks, et andmetest päriselt aru saada ja neid efektiivselt kasutada, näiteks selleks, et:

  • kohalik kogukond teab, millised kaevandused ja tööstused nende elukohas tegutsevad ja mida see tähendab, mis mõju sellel on;
  • kliimaaktivistid ja huvikaitsegrupid on võimekad äärmiselt tehnilisi keskkonnaandmeid analüüsima ja kasutama ning tegema vastavate institutsioonidega koostööd;
  • inimesed saavad aru, kuidas nad saavad andmeid ja tehnoloogiat kasutada oma õiguste eest seismiseks jne.

MTÜ Open Knowledge Estonia tegeleb peamiselt avaandmete ja andmepädevuse edendamisega ja on kaasa löönud mitmetes partnerlustes, sh Rohetiigriga, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ja vabatahtlike andmeaktivistidega. Nende suuremate saavutustega Eesti avaandmete maastikul saab saab tutvuda siin: https://okee.ee/projektid/

Esmaspäevasel sündmusel valmivad ka konkreetsed ettepanekud andmehalduse ja avatud teabe väärtustamise kohta, mis esitatakse 6. ja 7. septembril Tallinnas toimuval Avatud Partnerluse tippkohtumisel.

Päeva lõpetas avalikkusele suunatud TechNoon, kus saab tutvuda andmepõhiste lahenduste väljapanekutega ja vestelda ekspertidega.

KÜSK toetab sündmust rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursist 4525 euroga.

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine