KÜSKi uus raamatupidaja-juhiabi Raili Uibopuu on avatud, rõõmsameelne ja seltskondlik ning lisaks tõeline maaelu fänn

Priit Põiklik
20. dets. 2023


Tutvustame lisaks Leana Liivsonile sel nädalal veel teistki uut töötajat – raamatupidaja-juhiabi Raili Uibopuud. Arvestuse pidamine avaliku raha kasutamises, järje pidamine projektide eelarvetes, töötajate ja vajadusel ka koostööpartnerite, toetusesaajate nõustamine majandus- ja rahandusalastes küsimustes – see on töö, mida Raili on KÜSKi tulnud tegema.

Avaliku raha kasutamine peab olema selge ja läbipaistev. Raamatupidajal – finantsarvestajal on selles väga suur roll. Raili on punktuaalne ja täpsust kõrgelt hindav inimene, kelle käe all leiavad kõik numbrid tabelis õige koha.

Raili, milline inimene sa enda arvates oled?

Olen avatud, rõõmsameelne, seltskondlik, maaelu fänn.

KÜSKis oled nüüdseks töötanud kuskil kuu aega. Mida täpsemalt teed ja kes sinu poole võivad oma muredega pöörduda?

Minu töö on pigem organisatsiooni sisene: eelarve koostamine, personaliga seotud teemad, arvete aktsepteerimine ja konteerimine, üldised administratiivsed teemad. Kui meie toetuste taotlejad sooviksid mõnd raamatupidamislikku küsimust esitada, siis arvan, et saan ka abiks olla.

Kas oled vabakonnaga varem ka kokku puutunud?

Olen alates 1997. aastast olnud seotud MTÜ-dega. Olen olnud Holstre külaseltsi juhatuse liige. Oleme Holstre kandi ja naaberküladega koostöös viinud ellu väga palju organisatsiooni arendavaid projekte, renoveerinud etapiviisiliselt Holstre magasiaida, sisustanud kõige vajalikuga, korrastanud ja arendanud Holstre kooli pargis asuvaid atraktsioone (laste mänguväljak, turnimisatraktisoonid jms), korrastanud kooli parki ja järveäärset (ranna)ala, korraldanud erinevaid koolitusi ja väljasõite jne. Praegu olen Holstre külaseltsi lihtliige.

2005 – 2012 olin SA Holstre-Polli Tervisekeskuse raamatupidaja-administraator. Ka sealses sihtasutuses oli palju kokkupuuteid erinevate kogukondadega ja kogukonnagruppide ning -ühendustega.

2007-2023 olin MTÜ Mulgimaa Arenduskojas raamatupidaja-meetmenõustaja. Mulgimaa Arenduskoda on organisatsioon , mille liikmeteks on MTÜ-d, ettevõtjad ja KOV-id.  Organisatsioon on kutsutud ellu LEADER meetme rakendamiseks ja seega suurel määral töö sisu ongi erinevate kogukonnagruppidega suhtlus ning nende arendamiseks parimate võimaluste leidmine.

Millega tegeled siis, kui parasjagu tööd ei tee?

Meeldib maal elada ja vabal ajal aias askeldada. Maal elades meeldib mulle oma pere jaoks vajalik köögivili, juurvili ja puuvili ise kasvatada, sest nii tean, et saak pole mürgitatud ja on puhas. Huvitun ka kondiitrikunstist. Mulle meeldib hobi korras valmistada maitsvaid kondiitritoteid nagu näiteks torte.

Ja lõpetuseks, millised on sinu arvates kodanikuühiskonna suured väljakutsed hetkel?

Ma kõigepealt soovin vabaühenduste ning erinevate kogukonnagruppide eestvedajatele, et poliitiline kemplemine ei segaks õigete ja õiglaste ostuste vastuvõtmisel. Teine soov on , et jätkuks aktiivseid ja motiveeritud inimesi eestvedajateks. Targad kogukonnagrupid kasvatavad omale järeltulijad – st kogukonna tegemistes osaleb kogu pere ehk vanemad koos lastega ja vanavanemad. Peab leidma mooduse või viisi mis kõnetaks igas eas kogukonna liiget.  See on suur väljakutse just noorte innustamiseks, sest üha enam näeme kuidas nutiseadmete kasutamine suureneb. Kui on hea eeskuju vanemate näol ja põnevad tegemised, sisi tulevad ka lapsed ja noored meelsasti kaasa lööma.

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht