Kuus väliseesti ajalehte saavad KÜSKi toetuse

Priit Põiklik
16. mai 2022


Eesti väliskogukondade väljaannete 2022. aasta toetusprogrammi tulemused on selgunud – kokku saavad toetust 6 eesti keeles välismaal ilmuvat ajalehte.

Toetus on suunatud väljannete arendamiseks ja paremate tehniliste lahenduste leidmiseks (digitaalsed platvormid), lugejaskonna säilitamiseks ja kasvatamiseks (noorte kaasamine), teisisõnu selleks, et väliseesti väljaandeid saaks lugeda ka aastate pärast, et nad käiksid ajaga kaasas ja et nad jääksid karmis ning ülitihedas meediakonkurentsis ellu.

Toetust saavad 6 väliseesti väljannet kogusummas 32 701,67 eurot:

  • Kanadas ilmuv “Eesti Elu” sisuloome rikastamiseks 6996 euro väärtuses;
  • Belgia eestlaste kogukonnaleht „Euroopa Südames“ 2993 eurot;
  • Rootsi eestlaste liidu väljaanne “Rahvuslik Kontakt” 7000 eurot;
  • USA eestlaste nädalalehe “Vaba Eesti Sõna” veebilehe uuendamiseks 6956 euro väärtuses;
  • Saksamaa eestlaste ajalehe “Eesti Rada” väljaandmiseks koos lastele suunatud lisalehega 7000 eurot;
  • Šveitsi Eesti seltsi väljaanne “Jõululeht” 1756 eurot.

KÜSKi ja välisministeeriumi koostöös korraldatud Eesti väliskogukondade väljaannnetele suunatud toetusprogramm leidis aset kolmandat aastat järjest. Programmi eesmärk on toetada riigipiiri taga tegutsevate väljaannete jätkusuutlikku tegevust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, eesti keele ja kultuuri edendamisel ning Eestiga ühtekuuluvustunde hoidmisel.

Toetust saanud projektidega saab tutvuda siin: https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/