Lastele ja noortele tuleb luua rohkem osalemisvõimalusi

Katre Tamm
28. nov. 2023


Pildi allikas: fotojaht „Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel“ (2021)

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eestvedamisel toimus 28. novembril infopäev, mille eesmärk oli anda ülevaade laste õiguste kaitse ja laste kaasamise poliitikatest Eestis ning võimaldada osalejatel mõtteid vahetada ja omavahel võrgustuda. Infopäev avas Euroopa Komisjoni rahastatud “Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” ehk CERV-programmi järjekordse taotlusvooru, mis annab vabaühendustele võimaluse laste õiguste kaitsele ja laste endi võimalusele kaasa rääkida senisest enam tähelepanu pöörata.

Sotsiaalministeriumi laste ja perede osakonna nõunik Maarja Kärson andis kuulajatele põhjaliku ülevaate sellest, millised lapse heaolu ja kaasamist puudutavaid uuringuid on Eestis läbi viidud, millised alusdokumendid seda teemat puudutavad ja millised asutused laste heaolu eest seisavad, sellekohaseid poliitikaid ellu viivad ja suunavad.

Ülemaailmse laste õiguste indeksi mõõdupuu järgi on Eesti 28. kohal, mis on maailma mastaabis väga hea. Kärsoni sõnul on Eestis olukord rahuldav, kuid me võiks veel palju rohkem ära teha. Näiteks võiksid kohalikud vabaühendused koostöös kohaliku omavalitsusega pakkuda teenuseid, mis aitaksid parandada laste ja perede heaolu.

Õiguskantsleri kantselei nõunikud Margit Sarv ja Andra Reinomägi kannavad lasteombutsmani rolli Eestis. Lasteombudsmanina tegutsemise aluseks on õiguskantsleri seadus, mis ütleb, et õiguskantsler täidab lapse õiguste konventsiooni artiklist 4 tulenevalt lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesandeid.

Reinomägi tutvustas arvukaid kaasamise projekte, mida nad on ellu viinud. Olgu selleks näiteks lastega koostatud parima vanema retsept või fotokonkurss, kus lapsed said tähelepanu pöörata olukordadele või asjadele, mis nende arvates valesti on.

Reinomägi tõdes, et lapsed oma kogemusega saavad ja oskavad kohaliku eluga seotud teemadel suurepäraselt kaasa mõelda. Näiteks ÜRO lapse õiguste komiteele tegid Eesti lapsed ise videoraporti, kus annavad aru, kuidas neil Eestis läheb. Raport avaldati selle aasta novembri alguses ja seda saab vaadata igaüks õiguskantsleri youtube kanalil.

Pildi allikas: fotojaht „Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel“ (2021)

Margit Sarv kõneles sellest, kuidas iseennast ja last kaitsta, kui laste ja noortega koos tegutseda. Nimelt on Euroopa Liidu toetusprogrammis CERV läbivalt oluline ja soovituslik lapsi ja noori projektitegevustesse kaasata. Samas tuleb organisatsioonidel teadlik olla sellest, kuidas lapse turvalisus tagada.

Näiteks Iirimaal on välja töötatud üleriigiline lapse turvalisuse standard. Eestis sellist universaalset dokumenti ei ole, kuid õiguskantsleri kantselei on sellel suunal asunud toimetama. Esitluses andis Sarv hulgaliselt soovitusi, mida  laste ja noorte kaasamisel silmas pidada, et tagada turvalisus nii lastele kui ka organisatsiooni töötajatele, kes lapsi kaasavad.

Viimase ettekande tegi infopäeval Urmo Reitav, kes usub noorte võimesse ise teha ja toimetada ning võib kinnitada, et tegemist on äärmiselt inspireeriva seltskonnaga. Urmo juhendab hetkel lasteaedade ja koolide jms haridusasutuste arengukavade koostamist ning julgustab sealjuures asutusi kaasama aruteludesse ka lapsi ja noori.

Urmo tõi inspireeriva näite Narvast, kus noored kaasati linna planeerimisse nn foorimeetodil. Noored said kasutamiseks must-valge kaardi, kus neil oli võimalik ära märkida punased paigad, mis on nende arvates ohtlikud; kollased paigad, mis vajasid arendamist ja rohelised paigad, mis olid väga head. Reitav mainis, et kaasamise juures on oluline pöörata tähelepanu kõigile lastele ja noortele, mitte ainult neile, kellel on kõik head hinded või kes on muidu aktiivsed õpilasesindustes.

Töövorme noorte kaasamiseks ei olegi Urmo sõnul olemas. Oluline on noori kuulata. Alati ei ole vaja kasutada koosolekute või loengute formaati – on olemas kindlasti ka põnevamad variandid. Urmo tõi näite koosolekust, mis toimus laua all.

Infopäevast jäi kõlama sõnum, et lastele tuleb rohkem osalemisvõimalusi luua. Samuti tuleb lapsi märgata ja kuulata. Margit Sarv tõi hea näite lumisest linnast, öeldes, et märgake ja jälgige milliseid teid mööda lapsed kõnnivad? Ehk on sinna just uus kergliiklustee võimalik rajada?

“Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” ehk CERV-programmi laste õiguste ja kaasamise taotlusvoor on avatud 26. aprillini ja täpsema info leiad siit.

Taotlusvooru rahaline maht on 12 miljonit eurot ja oodatakse nii riiklikke kui ka rahvusvahelisi projekte. Laste kaasamine projektitegevustesse ja nende osalemine  on kohustuslik. Vooru tehniline infopäev toimub 31. jaanuaril 2024 ja registreerimine avaneb uue aasta alguses.

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali on kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste kontaktpunkt Eestis.

Ülevaate koostas:

Katre Tamm

koordinaator

  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine