SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu on kinnitanud sihtasutuse 2023. aasta majandusaasta aruande

Priit Põiklik
15. apr. 2024


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) nõukogu on kinnitanud sihtasutuse 2023. aasta majandusaasta aruande, milles kajastus, et mullu jagati 2,828 miljoni euro suurusest eelarvest toetusteks vabakonnale ja kodanikuühiskonnas aktiivsetele eraisikutele 2,155 miljonit eurot.

2023. aastal KÜSKi nõukogu koosseis laienes, koosnedes 11 liikmest, kellest 6 esindavad kodanikuühendusi. KÜSK uuendas mitmete taotlusvoorude, kogukonna eestvedaja stipendiumi ja rahvusvahelise koostöö konkursside tingimusi. Konkursse ja taotlusvoore hindasid sõltumatud eksperdid, tagades toetuste eraldamise objektiivsuse.

KÜSK lähtub oma tegevuses kahest suuremast eesmärgist: vabaühenduste võimekuse suurendamine ja kodanikuühiskonna arendamine. Tegevus jaotus ka 2023. aastal nende eesmärkide vahel, hõlmates taotlusvoorude ja konkursside korraldamist ning arendus-, koolitus- ja tugitegevusi.

Uue algatusena avati eelmisel aastal toetusmeede kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöö edendamiseks kriisivalmiduse ja elanikkonnakaitse valdkonnas. Rahvusvahelise koostöö suunda toetati aktiivselt, võimaldades Eesti vabaühendustel osaleda rahvusvahelistes projektides.

KÜSKi tegevustesse integreerus sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomine, mis aitab tutvustada sotsiaalse innovatsiooni teemat laiemalt ning toetada selle valdkonna arengut Eestis.

Alustati projektiga “Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine”, millega soodustatakse laste ja noorte kaasamist kodanikuühiskonda ning edendatakse võrdseid võimalusi ja diskrimineerimiskeeldu. KÜSK jätkas ka vabaühenduste konsultantide töö koordineerimist maakondades.

KÜSK toimetab Euroopa Liidu Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV programmi kontaktpunktina Eestis, pakkudes toetusmeetmete kohta infot ja nõustamisteenust.

KÜSK on Vabariigi Valitsuse asutatud toetus-, arendus- ja tugikeskus, mis jõustades vabaühendusi tugevdab kogukondi ja kodanikuühiskonda.  KÜSKi visiooniks on see, et Eestis on elujõuline kodanikuühiskond, kus mõjusad vabaühendused ja aktiivsed kogukonnad on kasvulavaks omavahelisele koostööle, aktiivsele osalusele ja kodanikuteadlikkusele.

KÜSKi majandusaasta aruannet saate kodulehelt lugeda siit.

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht