Search Results for: 945

Läänemaa vabaühenduste konsultant Maarja Läänesaar: iga kogukond võiks vedru leida ja selle üles keerata!

FOTOD: Erakogu ja Priit Põiklik/KÜSK Mitmekülgsete huvidega, energiline ja ettevõtlik Maarja Läänesaar on SA-s Läänemaa vabaühenduste konsultandina töötanud 17. jaanuarist….

Loe lähemalt

Kodanike kaasatuse ja osalemise taotlusvoor (CERV programm)

Taotlusvooru eesmärk on toetada projekte, mis aitavad edendada kodanike ja esindusühenduste osalemist ja panustamist demokraatiasse ja arvamuste vahetamist kõigis Euroopa…

Loe lähemalt

Sõpruslinnade taotlusvoor (CERV programm)

Toetuse eesmärk on toetada projekte, mis toovad kokku erineva rahvuse ja emakeelega inimesi, luues neile võimalusi osaleda ühistes tegevustes. Vooru…

Loe lähemalt

KÜSKi 2023. aasta veebruarikuu infokiri

KÜSKi INFOKIRIveebruar 2023 KÜSK tähistas 15 aasta möödumist asutamisestLaupäeval, 18. veebruaril olid Viljandisse, kus KÜSK asub, kokku tulnud lähimad koostööpartnerid. Täpselt…

Loe lähemalt

Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor nüüd avatud

Kuni 5. juunini 2023 on avatud Euroopa Komisjoni rahastatud “Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” ehk CERV-programmi ajaloolise mälu meetme…

Loe lähemalt

Euroopa ajalooline mälu (CERV programm)

Toetuse eesmärk on käsitleda Euroopa kaasaegseid ajaloosündmusi, sh autoritaarsete ja totalitaarsete režiimide põhjuseid ja tagajärgi, ning tõsta ELi kodanike teadlikkust…

Loe lähemalt

CERV programmi Euroopa Liidu põhiõiguste harta toetuste infopäev 19. jaanuaril kell 14 ZOOMis

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV Euroopa Liidu põhiõiguste harta meetme avatud vooru tingimusi tutvustav infopäev toimub ZOOM-keskkonnas neljapäeval, 19. jaanuaril 2023…

Loe lähemalt

Euroopa Liidu põhiõiguste harta taotlusvoorud (CERV programm)

Toetuse eesmärk on toetuse andmine kodanikuühiskonna organisatsioonidele (kohalikud, piirkondlikud, riiklikud ja riikidevahelised organisatsioonid), et edendada ja kaitsta Euroopa Liidu väärtusi….

Loe lähemalt

Linnade võrgustike taotlusvoor (CERV programm)

Toetuse eesmärgid Linnade võrgustiku projektid on kodanikele suunatud, võrdõiguslikkust edendavad, tulevikku vaatavad ja lahenduskesksed. Eelkõige on oodatud projektid, mis on…

Loe lähemalt

Võrdõiguslikkuse taotlusvoor (CERV programm)

Toetuse eesmärk on toetada võrdõiguslikkuse laiaulatuslikku ja valdkondadevahelist lähenemist. Toetusmeetmed on loodud diskrimineerimist ennetavate ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks, sallimatuse, rassismi…

Loe lähemalt

NULA starditoetuse saavad sellel aastal Digiõps ja Arusaamise agentuur

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu kinnitas NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori tänavused starditoetuse saajad. Seekord valiti lahenduste hulgast välja kaks parimat, kes…

Loe lähemalt

Eesti sotsiaalsed ettevõtted ja nutikad algatused tutvustasid uuenduslikke ja innovaatilisi lähenemisi

3.-4. oktoobrini toimus Eestis sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse rahvusvahelise projekti Eesti kohakülastus. Kahe päeva jooksul inspireeruti ja saadi teadmisi erinevatelt organisatsioonide…

Loe lähemalt