Search Results for: 945

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste rikkumistega seotud strateegiliste kohtuvaidluste alase tegevusega seotud suutlikkuse suurendamise ja teadlikkuse tõstmine“

Eesmärk: rahalise toetuse pakkumine kodanikuühiskonna organisatsioonidele, mis tegutsevad kohalikul/riiklikul/ riikidevahelisel tasandil õiguste kaitsmise ja edendamise ning teadlikkuse tõstmise nimel, tugevdades…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Kodanike kaasamine ja osalemine“

Eesmärk: kodanike ja kodanikuühenduste osalemine ja panus Euroopa Liidu demokraatiasse ja kodanikuühiskonda läbi avaliku arvamuste vahetamise Teemavaldkonand: 2024 Euroopa Parlamendi…

Loe lähemalt

Välisprojektide toetamine 2022. aastal

Taotlusvooru eelarve maht on täis ja on suletud Konkursi raames toetab KÜSK rahaliselt vabaühendusi, kes on esitanud välisrahastajale (rahastamisüksus või…

Loe lähemalt

Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsustas ligi poole miljoni euro eraldamise vabaühenduste arengu toetamiseks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsustas toetada Eesti vabaühenduste arengut 478 847 euroga. Toetuse eesmärk on aidata ühingutel viia ellu oma avalikkusele…

Loe lähemalt

Aastaaruanded ja palgaandmed

Majandusaasta aruanded Nõukogu ja juhatuse tasud Finantsaruanded 2022 III Kvartal Bilanss Rahavoogude aruanne Tulemiaruanne II Kvartal Bilanss Rahavoogude aruanne Tulemiaruanne…

Loe lähemalt

Nõukogu

Nõukogu head tavad ja protokollid 2022 Nõukogu E-koosolek nr-V-32, 28. oktoober Lisa 1: Kogukonna eestvedaja stipendiumi statuut Nõukogu koosolek nr-V-31,…

Loe lähemalt

Kogemuspäev on selja taga – mida sellest meelde jätta ja kaasa võtta?

18. novembril pidasime ERMis oma neljandat Kogemuspäeva „Nuustakult Bogotáni – vastutame ikka ühtmoodi!“. Kogemuspäevade tava kohaselt astusid kõnede ja kogemuste…

Loe lähemalt

#vabakond, logi sisse! Vabakonna e-päev 7. detsembril Kultuurikatlas

Meie e-riigi kuvand on avaliku ja ärisektori vaatevinklist tugev, kuid milline on vabasektori roll? Kuidas saavad vabaühingud panustada e-riigi arengusse…

Loe lähemalt