Selgusid vabaühenduste arenguhüppe 2022. aasta toetuse saajad

Priit Põiklik
23. nov. 2022


Täna selgusid need 21 vabaühendust, kes läbisid edukalt SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali AH22 ehk arenguhüppe 2022. taotlusvooru ning said toetuse.

Kokku esitati 84 taotlust kogusummas 1 974 793,65 eurot, milles oli kirjeldatud 10 rahvusvahelist, 44 üleriigilist ning 30 piirkondlikku tegevussuunda.

Maksimaalne toetuse suurus, mida taotleda sai, oli 25 000 eurot, millest vabaühenduse omafinantseering peab olema vähemalt 5%.

Piirkondliku tegevussuuna projektid, mis toetuse said:

1.            MTÜ Töömaja, projekt „MTÜ Töömaja laiendatud koostöövõrgustik ja rehabilitatsiooni teenusmudel“, summas  24999,99 eurot.

2.            Sihtasutus Luke Mõis, projekt „Luke mõisa valitsejamaja I korruse sisustamine teenuste käivitamiseks“, summas  25 000,00 eurot.

3.            MTÜ Edendades Montessori Haridust, projekt „MTÜ Edendades Montessori Haridust uuele tasemele viimine“, summas   21 892,00 eurot.

4.            MTÜ Roela Kodukant, projekt „Mittetulundusühingu Roela Kodukant sotsiaalne ettevõtlus“, summas  24 950,64 eurot.

5.            MTÜ FC Santos, projekt „FC Santos jalgpalliturniiride arenguhüpe“, summas  25 000,00 eurot.

6.            SA Avatud Kool, projekt „Avatud Kooli selge sõnum“, summas 24 914,00 eurot.

7.            Meeste Koda, projekt „Meeste Koja Tartu Kuuri avatud puutöökoja kogukonnateenuste jätkusuutlik areng“, summas  24 586,60 eurot.

8.            Watergratt Pirita MTÜ, projekt „Watergratt Pirita MTÜ uue haridusteenuse arendamine“, summas  24 619,29 eurot.

9.            MellnovFest, projekt „MellnovFest’i muutumine üleriigiliseks kultuuriürituste korraldajaks“, summas 15 176,00 eurot.

10.          MTÜ Tervem Noarootsi, projekt „Ühingu arenguhüpe läbi rannarootslaste traditsioonide ja kaasaaegse tehnoloogia kasutamise“, summas  19 473,04 eurot.

11.          Tähtvere Avatud Naistekeskus, projekt „Rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamine meeleoluhäire diagnoosiga vägivallaohvritele ja rehabilitatsioonimeeskonna töö käivitamine“, osaline toetus summas 17415,43 eurot.

Üleriigilise ja rahvusvahelise tegevussuuna projektid, mis toetuse said:

1.            SA Noored Kooli, projekt „Noored Kooli programmi tegevõpetajatele avamise analüüs“, summas  24 973,85 eurot.

2.            Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis, projekt „DD sihtasutuse personalijuhtimise arenguhüpe“, summas 24 847,00 eurot.

3.            MTÜ Eesti Pagulasabi, projektile „Kriisiks valmis ekspertgruppide abil“, summas   25 000,00 eurot.

4.            MTÜ Vaikuseminutid, projekt „MTÜ finantsvõimekuse tõstmine süsteemseks vaimse tervise probleemide ennetuseks“, summas   24 998,38 eurot.

5.            MTÜ Juhan Kuusi Fond, projekt „Dokfoto Keskuse veebiplatvormi teenused“, summas   24 900,54 eurot.

6.            MTÜ Pesapuu, projekt „Teenuse kvaliteedi parandamine läbi CARe metoodika kasutusele võtmise“, summas  23 772,00 eurot.

7.            MTÜ Kideo, projekt „Sihtrühmaga arvestav turundusvõimekus“, summas 24 972,88 eurot.

8.            MTÜ Alle-Saija Teatritalu, projekt „Alle-Saija Teatritalu teenusepakkumise laiendamine“, summas  25 000,00 eurot.

9.            Avatud Lootuse Fond SA, projekt „MTÜ-de võrgustiku kovisioon alkoholi- ja uimastisõltlaste rehabilitatsioonitöö kompetentside tõstmiseks ja tulemuslikuma abi pakkumiseks“ summas  24 943,71 eurot.

10.          Eesti Gaidide Liit, projekt „Gaidide laagriala teenused“,  osaliselt summas 24 620,03 eurot.

Vabaühenduste arenguhüppe vooru eelarve 2022. aastal on 496 055,39 eurot. AH22 toetusprogrammi aluseks on KÜSKi põhikirjaline eesmärk, milleks on tugevdada avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ning panna riigi poolt õlg alla tugevama kodanikuühiskonna ja aktiivsete kogukondade kujunemisele.

Tea Jänes

koordinaator

  • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor