Tänavusi vabaühenduste arenguhüppe toetuse taotlusi saab esitada veel nädal aega – kuni 25. septembini

Priit Põiklik
18. sept. 2023


KÜSKi iga-aastase vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor on taotluste esitamiseks avatud veel nädala jagu! Taotluse saab esitada TMS-is ehk kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis kuni 25. septembrini (k.a.) 2023. aastal.

Toetust saab nagu ikka taotleda vabaühendus, mis tegutseb avalikes huvides, mille tegevus on avalik ning juriidiliseks vormiks mittetulundusühing või sihtasutus. Taotletav summa on kuni 25 000 eurot.

Toetust saab küsida vabaühenduse arenguhüppeks, mis seisneb organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõjul kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning selles, et ühinguga seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ja kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Täpsemalt loe taotlusvooru tingimustest.

Tuleb tähele panna, et vabaühenduse omafinantseering projektis peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. detsember 2023 – 31. juuli 2025 ja peab kestma vähemalt 12 kuud. Projekti ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert.

Kogu vajalik info vabaühenduste arenguhüppe toetusest on olemas taotlusvooru lehel.

Arenguhüppe toetusprogrammi koordinaator on:

Tea Jänes

koordinaator

  • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru koordineerimine