Vabaühenduste 2023. aasta arenguhüppe taotlusvoor

Taotlusvoor suletud

Arenguhüppe (AH) taotlusvooru eesmärk on toetada tegevusi, mis võimaldavad vabaühendustel tõhusamalt nii oma põhikirjalisi kui ka avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada nii piirkondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Kes saavad toetust küsida?

Toetust saab taotleda vabaühendus, kellel on täidetud järgmised tingimused:

 • tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning selle juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing või sihtasutus,
 • on olnud taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (25.09.23) Eesti äriregistris vähemalt üks aasta,
 • taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (25.09.2023) ei ole käimas eelneva aasta KÜSK arenguhüpet ettevalmistavat või arenguhüppe projekti.

Milliseid tegevusi toetatakse?

Tegevused peavad vastama vooru eesmärgile ja saavad olla järgmised:

 • organisatsiooni juhtimine,
 • tegevuste planeerimine,
 • finantside kavandamine ja juhtimine (s.h. omatulu teenimise arendamine),
 • tööprotsesside arendamine,
 • kommunikatsioonitegevuste arendamine,
 • koostöö arendamineja selle mõju hindamine,
 • teenuste arendamine,
 • nimekiri ei ole lõplik, taotleja peab oma tegevusi ja nende vajalikkust oma taotluses põhjendama.

Kui palju saab toetust taotleda?

Toetussumma ülemmäär taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot.

Kui suur peab olema omafinantseering?

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Mis on projekti abikõlblikkuse periood?

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. detsember 2023 – 31. juuli 2025 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.

Arengueksperdi kaasamise tingimus

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse vabalt valitud arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Tema roll tuleb esitada konkreetsete tegevustena. Abiks võib olla arenguekspertide nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.

Taotlusvooru toetuste kogumaht on 400 000 eurot, millest 200 000 euroga toetatakse piirkondlike ühingute projekte ja 200 000 euroga üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga ühingute projekte. Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale.

Millal saab hakata taotlust sisestama ja kuidas see käib?

NB! Palun loe enne taotluse planeerimist hoolikalt läbi taotlusvooru tingimused ja ära unusta end registreerida arenguhüppe vooru infopäevadele. Info allpool!

Taotlusvooru tingimused

Muud vajalikud failid ja juhendid

Leheküljelt nr 22 leiate teema: uue taotluse koostamine ja esitamine.
Infosüsteemiga seotud tehniliste probleemide puhul palun kirjutage tms@kul.ee.

Infopäeva salvestus

Toetuse infopäev toimus 16. juunil 2023 Zoom platvormil. Infopäeva salvestus on järelvaadatav. Infopäeval jagasid infot toetuse koordinaator Tea Jänes, vabaühenduste konsultant Kadri Pau, oma kogemusest kõneles Triinu Akkermann Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜst, mis sai KÜSK arenguhüppe toetust 2021. aastalt. Eesti esimese Mesinduse Hobikeskuse loomise loo slaididega saab tutvuda siin.

KÜSK 2023.a arenguhüppe taotlusvooru lühiülevaade slaididel asub siin.


Eraldi toimus ka taotlusvooru küsimuste-vastuste infotund, 25. augustil 2023 kell 12:00 – 13:00 Zoom platvormil. Infotunnis vastati jooksvalt taotlejate küsimustele. Seda infotundi ei salvestatud ja pole järelvaadatav

Lisainfo ja küsimuste korral:

Tea Jänes

koordinaator

 • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru koordineerimine