CERV programmist toetust saanud Eesti organisatsioonid

Siit tabelist leiad need Eesti organisatsioonid, kes on aastatel 2021 ja/või 2022 saanud CERV programmi meetmetest peataotlejana või partnerina. Projektide rahvusvahelisi partnereid või peataotlejaid siin ei ole, nende vaatamiseks tuleb tabelis minna lingile “Lisainfo”. Taotlusvooru lühendite seletused leiad tabeli alt. Mõnedel juhtudel ei ole partnerorganisatsioon saanud rahalist toetust, küll aga on organisatsioon projektis fikseeritud tegevpartnerina. Tabelis ei ole toodud kolmandaid assotseerunud partnereid (vaata mõiste selgitust tabeli alt).

Projekti nimiToetuse saaja roll projektisToetust saanud organisatsiooni nimiToetuse suurusLisainfo projekti kohta lehel Funding and TendersTaotlusvooru lühend
Memory Futures – Democratizing Jewish Learning in EuropepartnerLIMMUD BALTICS LIIT9545 eurotLisainfo CERV-2021-CITIZENS-REM
Citizens voices, united for Europepartnermittetulundusühing Edela Eesti Arenduskeskus7966 eurotLisainfoCERV-2021-CITIZENS-REM
REAMA Reloaded – A nation-wide network to respond to the consequences of the covid-19 pandemic on gender-based violence against women and their children in ItalypartnerTree Agency OÜ40750,92 eurotLisainfoCERV-2021-DAPHNE
Fighting hAte Speech Through a Legal, ICT and Sociolinguistic approachpartnerTree Agency OÜ58933,58 eurotLisainfoCERV-2021-EQUAL
Learning to Support and Empower LGBTQI+ People for Equality in HealthpeataotlejaSihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis72102 eurotLisainfoCERV-2021-EQUAL
Learning to Support and Empower LGBTQI+ People for Equality in HealthpartnerEesti LGBT Ühing16592 eurotLisainfoCERV-2021-EQUAL
Parliament of the Future of EuropepartnerSihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus25000 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-CIV
DEMOCRACY AND INCLUSION ON SCREENpartnerSillamäe Lastekaiste Ühing19060 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-CIV
COVIDemocracy in the BalticspartnerSihtasutus Avatud Eesti Fond42285 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-CIV
Discussions and Actions on Climate and EnvironmentpartnerSihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus60785 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-CIV
Dealing with EuroskepticismpartnerEesti Väitlusselts0 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-CIV
INEQUALITIES MATTERpartnerMittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus28840 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-CIV
Baltic ChainpeataotlejaTALTECH – Tallinna Tehnikaülikool43990 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-REM
Baltic ChainpartnerEesti Poliitiliste Liit MTÜ23000 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-REM
we are a Union of Equality, so let’s be United in DiversitypartnerValga vald500 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-REM
Sharing sustainable solutions for green approaches in urban environmentspartnerEesti People to People11600 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-TOWN
New European ways from North to SouthpartnerVormsi vald500 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-TOWN
Building societies without racismpartnerVormsi vald0 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-TOWN
Youth Over Pandemic: A New Idea of Civic Participation for the FuturepartnerEesti Linnade ja Valdade Liit600 eurotLisainfoCERV-2022-CITIZENS-TOWN
Improving the response and follow-up of victims and perpetrators of domestic violence by police authoritiespeataotlejaTartu Ülikool272894,93 eurotLisainfoCERV-2022-DAPHNE
Improving the response and follow-up of victims and perpetrators of domestic violence by police authoritiespartnerMTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus135301,50 eurotLisainfoCERV-2022-DAPHNE
Monitoring and Reporting for Safer Online EnvironmentspartnerSihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus25297,04 eurotLisainfoCERV-2022-EQUAL
Power of Women LeaderspeataotlejaSihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis148841,28 eurotLisainfoCERV-2022-GE
Power of Women LeaderspartnerEesti Personalijuhtimise Ühing PARE23333,49 eurotLisainfoCERV-2022-GE
Power of Women LeaderspartnerTartu Ülikool21568,31 eurotLisainfoCERV-2022-GE

Taotlusvooru lühendis tähendab “CERV” seda, et taotletud on CERV programmi taotlusvoorust. Aastaarv “2021” või “2022” tähendab, et mis aastal toimunud voorust projekt toetuse sai. “CITIZENS-REM” vms tähendab meetme nime.

Meetme lühendid

CITIZEN-REM – Euroopa ajaloolise mälu voor
DAPHNE – Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise voor
EQUAL – Võrdõiguslikkuse voor
CITIZENS-CIV – Kodanike kaasamise ja osalemise voor
CITIZENS-TOWN – Linnade võrgustike või sõpruslinnade voor
GE – Soolise võrdõiguslikkuse voor

Mõisted

Assotsieerunud partner — organisatsioon, kes osaleb meetmes, kuid kellel ei ole õigust saada toetusraha. Nad osalevad rahastamiseta ega vaja seega valideerimist (PIC koodi).