KÜSKi välisprojektide ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuse konkursid on taotlemiseks suletud!

Priit Põiklik
18. apr. 2024


Foto: Freepik

KÜSKi rahvusvahelise suuna kahe konkursi – välisprojektide toetamine ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss – eelarve on selleks aastaks 75 135,36 eurot. Praeguseks on eelarvestatud summas raha ära taotletud ja konkursid suletud.

Tänaseks on KÜSKi juhatuse otsusega kinnitatud kahe rahvusvahelise katusorganisatsiooni suursündmuse toetamine:

1. MTÜ Aparaaditehase võrgustiku Trans Europe Halles kevadkonverents “Arts of Survival” 30. mail – 2. juunil Tartus, Aparaaditehases

Rohkem infot sündmuse kohta ja piletite soetamise võimalused leiab siit: https://www.aparaaditehas.ee/uritused/teh-97-konverents-arts-of-survival

2. Sillamäe Lastekaitse Ühingu võrgustiku Green Habito konverents “Green and Just Transition Conference 2024” 27. novembril – 01. detsembril Narvas ja Tallinnas

Sündmuse info ja registreerimine: https://conference.sscw.ee/conference2024/

Välisprojektide konkursist on KÜSKi toetus kinnitatud seitsmele projektile, mis panustavad sotsiaalsesse kaasatusse ja võrdsetesse võimalustesse, keskkonnakaitsesse ning demokraatia edendamisse. Selle aasta näitel Euroopa Komisjoni, Põhjamaa Ministrite Nõukogu, Interregi programmide jm poolt rahastatud rahvusvaheliste projektide toel luuakse nii uusi teenuseid, tuuakse maale ja rakendadakse uudseid lähenemisi ühiskondlike probleemide lahendamiseks kui kaasatakse uusi piirkondasid ja inimesi. Lisaks rahvusvahelise koostöö edendamisele joonistub välja fookus läbipaistvale ja kaasavale poliitikakujundamisele ning võimekate ja hoolivate kogukondade edendamisele. Milliseid projekte KÜSK toetas ja mida nende raames tehakse saab vaadata KÜSKi kodulehelt toetuste ajaloost siit: https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/

KÜSKi rahvusvahelisel suunal on jätkuvalt taotlemiseks avatud reisitoetuste konkurss.

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;