Taotlusi rahvuskaaslastest noorte erialase praktika stipendiumile võimalik esitada 8. maini

Priit Põiklik
25. apr. 2023


Taotlemise tähtaega on pikendatud kuni 8. maini 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi).

Niisiis on 8. maini võimalik esitada taotlus rahvuskaaslastest noortele suunatud 2023. aasta stipendiumi saamiseks, mis võimaldaks läbida erialase praktika Eestis.

Stipendiumiprogrammi rahastab Välisministeerium ja konkurssi korraldab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Stipendiumi abil saavad rahvuskaaslastest noored võimaluse tutvuda lähemalt Eestiga ja lõimuda siinsesse ühiskondlikku ellu.

Stipendium koosneb põhistipendiumist ja vajadusel sõidustipendiumist. Põhistipendium on mõeldud täistööajaga praktikaks kahe kuu jooksul (ehk minimaalselt 8 nädalat), mis makstakse välja ühekordselt ja mille suurus on 3000 eurot. Vajadusel makstakse lisaks sõidustipendiumi üheks reisiks välisriigi elukohast (taotluses toodud asukoht ja aadress) Eestisse ja tagasi.

Kogu vajalik info on leitav meie kodulehelt siit.

Lisainfot küsige julgesti meie koordinaatorilt Sandra Pauluselt.

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine