Tuhalaanes korraldati kriisikoolitus ja ümarlaud kogukondadele

Priit Põiklik
13. juuni 2024


Ahto Uuspalu Päästeameti Lõuna-Eesti päästekeskuse ennetusbüroost generaatoriga tutvumas

MTÜ Tuhalaane taotles toetust kodanikuühiskonna innovatsioonifondist 2023. aastal, et osta kogukonnale elektrigeneraator, korraldada õppepäevi toimetulekuks kriisiolukordades ning renoveerida külamaja kelder nii toiduainete hoidmiseks kui ka varjekohaks hädaolukordades. Saimegi rahastuse, mida finantseeris koostöös Päästeametiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kriisikoolitus kogukondadele

Laupäeval, 18. mail toimus projekti „Tuhalaane ja ümberkaudsete külade turvavõimekuse tõstmine” raames Tuhalaane külamajas kriisikoolitus kogukondadele.

Kuidas olla ise ja kogukonnana (korteriühistu, külaselts jne) valmis olukordadeks, kui kraanist ei tule vett, küte ei tööta, elektrit ei ole, puuduvad mobiil- ning andmeside? Millised on Ukraina sõja õppetunnid elanikkonnakaitse vaatest? Mida riik ja kohalik omavalitsus on teinud oma valmisoleku ja elanike kaitsmise ning kriisis toetamise parandamiseks?

Vallavõimu poolt oli kohal ja jagas selgitusi Ervin Tamberg Mulgi valla kriisikomisjonist. Koolituse eesmärk oli jagada infot elanikkonnakaitse arengutest ja tõsta kohaliku kogukonna kriisikindlust. Arutasime üheskoos, kui kriisivalmis on kogukonnad. Päeva korraldas koos MTÜ Tuhalaanega Päästeamet, kelle esindaja Ahto Uuspalu Lõuna-päästekeskuse ennetusbüroost andis ülevaate elanikkonnakaitsest ja kriisireguleerimisest – nii laiemast kriisiplaanist kui ka detailsematest nippidest. Ahto on tegev ka Tõrva päästekomandos. Lisaks toimusid rühmatööd-arutelud. Viivika valmistas koolituse lõpus kohapeal ka „kriisisuppi” välipliidil.

Oli väga tegus päev. Kohal oli üle 20 inimese mitmetest kogukondadest. Täname Päästeametit, KÜSKi, Mulgi vallavalitsust, ettevõtjaid ning naaberkogukondi koostöö eest.

Mulgi ümarlaud

Tuhalaane külamajas toimus kolmapäeval, 22. mail järjekordne Mulgi ümarlaud, järjekorras teine. Päevakorras oli arutusel palju punkte. Olin palunud Viljandimaa Arenduskeskusest rääkima vabaühenduste konsultandi Kätrin Hanschmidti, kes tutvustas Viljandimaa Arenduskeskuse tegemisi ja avanevaid toetusvoore.

Vabaühenduste nõustamine on seal kõigile tasuta. Samuti on tehtud Facebooki konto „Viljandimaa vabakonna infoveeb”, kuhu pannakse üles olulist infot ja kus saavad kõik omi tegevusi ning plaane tutvustada.

Abivallavanem Ardo Agasild tutvustas koosloome laborit, millega Mulgi vald ühines. Kuidas saavad KOV-id ja kogukonnad tulemuslikumalt koostööd edendada? See sama ümarlaud ongi ju sama asja väljendus. Ülioluline on infovahetus, et saada teavet otse allikast ning vältida möödarääkimisi. Samuti on käsil kogukondade-seltside-külamajade kaardistamine. Selleks on tehtud kaardirakendus, kuhu saab infot jooksvalt lisada.

Samuti tutvustasime kodanikuühiskonna innovatsioonifondi toetusvõimalusi, mille voor avaneb ning eesmärgiks on kogukondade turvavõimekuse tõstmine. Tuhalaane kogukond sai sealt toetust. Täpsem info on KÜSKi kodulehel.

Ardo Agasild vastas I ümarlaual tehtud ettepanekutele vallavalitsusele. Paluti juba konkreetsemaid ja lahtikirjutatud ettepanekuid. Algus on koostööle tehtud. Samuti tegi ümarlaud uusi ettepanekuid vallavalitsusele, mis protokollitakse ja saadetakse valda.

Nagu teada, Mulgi vald võtab osa „Maal elamise päevast” 21. septembril, mis toimub seekord Halliste piirkonnas. Seekord on plaan teha üritus laiapõhjalisem, nt. korraldame seda koos Mulgi valla külade päevaga ning Halliste kooli juubeliga, kaasatud on Halliste kirik, kus toimub kontsert. 24. augustil toimub Karksi kihelkonnas X Mulgimaa peremäng, kus mängupunktideks on Lopa-Lauri talu, Tuhalaane küla, August Kitzbergi tubamuuseum, Karksi kirik ning Iivakivi Sudiste. Oli juttu ka arengukavast, kus külade arengukava võiks olla eraldi Mulgi valla arengukava osa.

Kokkuvõtlikult oli väga tore ja inforikas ümarlaud. Tänu kõigile, kes osalesid. Järgmine ümarlaud toimub augusti lõpus Uue-Karistes. Kokkulepe on olemas.

Avaldatud Mulgi valla lehes “Mulgi sõna” juunikuu numbris “Kogukonnaelu” rubriigis 7. leheküljel.

Autor: ENN SARV, Muri, Morna, Suuga ja Tuhalaane külavanem