Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2023. aasta taotluste esitamise tähtaeg juba sel reedel!

Priit Põiklik
31. jaan. 2023


Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2023. aasta toetuse saamiseks taotluste esitamise tähtaeg on juba sel reedel, 3. veebruaril kell 15. Palume taotlus esitada TMS keskkonnas aegsasti, sest pärast tähtaja kukkumist suletakse taotluskeskkond selles taotlusvoorus toetuse taotlemiseks automaatselt.

Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused. Loe toetuse kohta põhjalikumalt siit.

Toetust saab taotleda vabaühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning selle juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing või sihtasutus, mis on taotluse esitamisel olnud Eesti äriregistrisse kantud vähemalt ühe aasta. Toetust saab taotleda organisatsioon, millel ei ole taotlemise hetkel käimas KÜSKi poolt rahastatud arenguhüppe projekt.

Toetatakse ühinguid arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke.

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe kahest: tegevuskava või äriplaani. Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühise arutelu meetodeid kasutades.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Tema roll tuleb esitada konkreetsete tegevustena.

Sobiva arengueksperdi valib ühing lähtuvalt oma arenguhüppe loomust ja vajadusest ise.
Abiks on nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2023 – 31. juuli 2023.
Toetuse ülemmäär taotluse kohta on 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole.

Kogu vajalikku infot vaata siit.

Kerstin Rei

Koordinaator

  • Kogukonna eestvedaja stipendium
  • Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor
  • Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas
  • Arenguekspertide koordineerimine