Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2023. aasta taotlusvoor

Taotlusvoor suletud

Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused.

Toetust saab taotleda vabaühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning selle juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing või sihtasutus, mis on taotluse esitamisel olnud Eesti äriregistrisse kantud vähemalt ühe aasta. Toetust saab taotleda organisatsioon, millel ei ole taotlemise hetkel käimas KÜSKi poolt rahastatud arenguhüppe projekt.

Toetatakse ühinguid arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke.

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe kahest: tegevuskava või äriplaani. Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühise arutelu meetodeid kasutades.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Tema roll tuleb esitada konkreetsete tegevustena.

Sobiva arengueksperdi valib ühing lähtuvalt oma arenguhüppe loomust ja vajadusest ise.
Abiks on nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2023 – 31. juuli 2023.
Toetuse ülemmäär taotluse kohta on 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole.

Taotluse esitab taotleja seaduslik esindaja või selleks volitatud isik kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis (TMS) aadressil https://toetused.kul.ee/et/login hiljemalt 3. veebruaril 2023 kell 15:00.

Taotlusvormi näidise leiad siit ja kui kellelgi on soovi, siis word formaadis siit.

Hindamiskriteeriumid, mille järgi hindajad taotlusi hindavad leiad siit

NB! Taotlemine on avatud TMSi süsteemis!

TMS-i kasutamise juhendi leiate siit. Leheküljelt nr 22 leiate teema: uue taotluse koostamine ja esitamine.
Infosüsteemiga seotud tehniliste probleemide puhul palun kirjutage tms@kul.ee.

INFOSEMINAR

Infoseminar toimus 6. jaanuaril kell 13.00 keskkonnas Zoom.

Infoseminari ajakava:

13.00 – 13.15  Taotlusvooru tingimuste tutvustus. Kerstin Rei, KÜSKi taotlusvoorude koordinaator
13.15 – 13.30  Edulugu AHE22. Epp Linke, MTÜ Montessori Haridus Haapsalus
13.30 – 13.40  Lühitutvustus Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kasutamisest. Henri Vaikre, KÜSKi IT-juht
13.40 – 14.00  Ülevaade taotlusvormist. Vabaühenduste konsultandi rollist. Kadri Pau, SA Tartu Ärinõuandla vabaühenduste konsultant
14.00 – 14.15  Koostööst arengueksperdiga. Aune Lillemets, KÜSKi arenguekspert
14.15 – 14.30  Küsimused, vastused

Infoseminari slaidid on leitavad siit.

Infoseminari saab järelvaadata siit:

Lisainfo:

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine