NB! Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2023. aasta toetuse taotlemine nüüd AVATUD!

Priit Põiklik
18. jaan. 2023


Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2023. aasta taotlusvooru taotluste esitamise keskkond TMS on nüüd avatud.

Kuidas TMS-is kasutajakonto luua ja oma eraisiku konto juriidilise isiku kontoga siduda jm vajalikku, lugege kasutusjuhendist.

Seejärel otsige TMS-is avatud taotlusvoorude rubriigist üles meie voor “Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2023. aasta taotlusvoor”, mille asutuseks on märgitud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning vajutage nuppu “Koosta taotlus”. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kas taotlusvooru koordinaatori Kerstin Reiga või oma piirkonna vabaühenduste konsultandiga. Infosüsteemiga seotud tehniliste probleemide puhul palun kirjutage tms@kul.ee.

Taotluse tuleb läbi TMS-i esitada hiljemalt 3. veebruaril 2023 kell 15.00.

Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused. Loe toetuse kohta põhjalikumalt siit.

Toetust saab taotleda vabaühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning selle juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing või sihtasutus, mis on taotluse esitamisel olnud Eesti äriregistrisse kantud vähemalt ühe aasta. Toetust saab taotleda organisatsioon, millel ei ole taotlemise hetkel käimas KÜSKi poolt rahastatud arenguhüppe projekt.

Toetatakse ühinguid arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke.

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe kahest: tegevuskava või äriplaani. Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühise arutelu meetodeid kasutades.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Tema roll tuleb esitada konkreetsete tegevustena.

Sobiva arengueksperdi valib ühing lähtuvalt oma arenguhüppe loomust ja vajadusest ise.
Abiks on nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2023 – 31. juuli 2023.
Toetuse ülemmäär taotluse kohta on 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole.

Kogu vajalikku infot vaata siit.

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine