Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste tugitegevuste konkursi 2018. a esimene tähtaeg on 3. jaanuaril

18.12.2017


Vabaühenduste tugitegevuste konkurss on mõeldud selliste ettevõtmiste toetamiseks, mis lähtuvad KÜSKi eesmärkidest, suurendavad vabaühenduste suutlikkust ja soodustavad kodanikuaktiivsust.
 
Ootame konkursile taoliste ettevõtmiste projekte, mille mõju ulatub võimalikult paljude erinevates valdkondades tegutsevate vabaühendusteni.

2018. aastast on konkursil varasema nelja asemel kaks taotlemise tähtaega – esimene kohe 3. jaanuaril ja teine 1. septembril. See võimaldab ühingutel soovi korral ka kohe aasta alguses läbiviidavatele tugitegevustele toetust küsida.

Ühe projekti jaoks saab küsida toetust 3000 – 20 000 euro piires ning sisult peab see langema mõne järgneva kategooria alla:
  1. ettevõtmised, mis on suunatud laia ringi vabaühenduste arendamiseks, kaasamiseks ja koostööks (näiteks arenguprogrammid, koolitused, infomaterjalid, käsiraamatud, koostöövõrgustike käivitamine jms);
  2. kodanikuaktiivsuse suurendamiseks tehtud üle-eestilise mõjuga tegevused (näiteks aktsioonid, kampaaniad, meediaprojektid);
  3. kodanikuühiskonna üritused, mis on olulised kodanikuühiskonna arengu mõttes üldiselt ja kaasavad laia ringi vabaühendusi.
Tulenevalt eelmiste aastate nappusest julgustame järgmisel aastal ühinguid esitama konkursile just teise suuna alla käivaid tugitegevusi – laia haardega kodanikuaktiivsust suurendavaid kampaaniaid, aktsioone jmt ettevõtmisi.

Täpsemalt saab tugitegevuste konkursi, selle tingimuste ja taotlemisega tutvuda:https://kysk.ee/tugitegevused
 
Lisainfo:
Tarmo Treimann, e-kiri: Tarmo@kysk.ee, tel: 656 0487; 5301 3652