Venekeelne organisatsiooni arendamise koolitus 5. nov Narvas

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
13. okt. 2015


(Информация по-русски ниже)

Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega kutsuvad vabaühendusi venekeelsele koolituspäevale „Kuidas kasvada tugevaks organisatsiooniks?“ 5. novembril kell 10.30 – 18.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis, Raekoja plats 2, Narva.
Koolituspäeval saate teadmisi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali uuest arenguhüppe taotlusvoorust, kuulete ühe vabaühenduse kogemustest KÜSKiga koostööst, saate infot selle kohta, millist abi pakub vabaühendustele Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Suurema osa päevast saate aga õppida koos Toomas Roolaiuga (OÜ Koolituslabor), kuidas oma vabaühendust kasvatada tugevaks organisatsiooniks ning pidevalt edasi areneda.

Koolituspäev on venekeelne.

Toomas ise kirjutab koolituse kohta nõnda: „Organisatsiooni arendamine on nagu merel oleva laeva remontimine – see on võimalik ja vajalik, aga vajab läbimõeldud plaani ning arvestamist sellega, et laeval on suund ja vaja on kunagi ka sadamasse jõuda. Koolitusel alustame sellest, kuhu sadamasse jõuda tahame – mis on soovitud ühiskondlik mõju ja kuidas teame, kas liigume õiges suunas. Seejärel vaatame, kuidas analüüsida seda, mis vajab parandamist nüüd ja mida saab teha hiljem. Ja kokkuvõtteks räägime sellest, kuidas muutus käivitada ja sellest organisatsioonis rääkida.“

Koolituspäev on kõigi huviliste jaoks TASUTA. Palume aga, et end registreerides vastaksite 3 küsimusele:1) Milline on teie vabaühenduse soovitud ühiskondlik mõju (millist probleemi ühiskonnas lahendate)?
2) Miks teeb teie organisatsioon just neid tegevusi, mida teete?
3) Mida näete praegu kõige olulisema arenguvajadusena / sisemise probleemina millega tegeleda?
Registreerimiseks kirjutage palun: tatjana.zamorskaja@ivek.ee, lisainfo tel 740 1956.

Siin on koolituse täpsem PÄEVAKAVA.

Целевой Капитал Гражданского Общества в сотрудничестве с Центром Предпринимательства Ида-Вирумаа приглашают некоммерческие организации на русскоязычный учебный день „Как вырасти в сильную организацию?“ 5 ноября в 10.30 – 18.00 в Нарвском Колледже Тартуского Университета
На учебном днем можно будет получить знания о новом туре ходатайства Целевого Капитала Гражданского Общества, услышать опыт сотрудничества с KÜSK одной организации, получить информацию о том, какую помощь может предложить Центр Предпринимательства Ида-Вирумаа. Большую часть дня сможете учиться вместе с Тоомасом Роолайдом (OÜ Koolituslabor) о том, как вырастить сильную некоммерческую организацию и как постоянно развиваться дальше. Учебный день будет проходить на русском языке. 

Тоомас сам пишет о данном обучении: „Развитие организации можно сравнить с ремонтом корабля на плаву – это возможно и необходимо, но нужно продумать план и учитывать то, что у корабля есть направление и нужно как-то достичь порта. На обучении начнем с того, какого порта мы хотим достичь и как узнать, что движемся в нужном направлении. После этого посмотрим, как проанализировать то, что теперь нуждается в ремонте и что можно сделать попозже. И напоследок поговорим о том, как запустить нужные изменения и говорить об этом в организации“

Обучение БЕСПЛАТНО для всех заинтересованных, но все-таки необходимо, чтобы при регистрации вы ответили на следующих 3 вопроса:1) Какое общественное влияние оказывает ваша некоммерческая организация (какую проблему в обществе вы решаете)?
2) Почему ваша организация делает именно то, что делает?
3) Что вы сейчас видите самым необходимым в развитии / внутренняя проблема, которой занимаетесь? 
 Регистрация происходит по адресу: tatjana.zamorskaja@ivek.ee, дополнительная информация по тел 5300 6902

Здесь найдете более конкретную ПРОГРАММУ обучения.