Kogukonna eestvedaja stipendiumi taotleb 125 inimest

Priit Põiklik
11. jaan. 2023


Kogukonna eestvedaja stipendiumi konkurile, mille tähtaeg oli 10. jaanuar, laekus 125 taotlust. Konkurss toimub juba teist aastat, võrreldes eelmise aastaga on taotlejate arv jäänud enam-vähem samaks (eelimisel aastal laekus 121 taotlust).

Kokku saab stipendiumi 20 inimest ja kes need täpselt on, selgub pärast taotluste põhjalikku hindamist märtsi lõpuks.

Statuudi järgi on stipendiumi eesmärk kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedajate motiveerimine, kes on ka kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja.

Kogukond on meie stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil Eestis tegutsev inimeste rühm.

Stipendiumi suurus on 5 000 eurot, mis on tulumaksuvaba. Stipendiumifond on kokku 100 000 eurot.

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine