Kogukonna eestvedaja stipendium 2023

Taotlusvoor suletud

Nagu nimigi ütleb, on kogukonna eestvedaja stipendium mõeldud inimesele, kelle südameasi on juhtida oma kogukonnas toimuvat ja tõmmata kaasa teisi.

Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja, kes on kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja.

Stipendiumi saab taotleda eraisik iseendale.

Kogukond on selle stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil Eestis tegutsev inimeste rühm.

Taotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2023.

Stipendiumi taotlemisel tuleb koostada tegevuskava. Tegevuskava tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata mentor, kes nõustab stipendiumi taotlejat kogu stipendiumi kasutamise perioodi vältel, saavutamaks seatud stipendiumi eesmärk. Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja lähtuvalt planeeritud tegevuste iseloomust ja vajadusest ise.

Stipendiumi kasutamise perioodil maksab mentorile lepingu alusel tasu KÜSK (see tasu lisandub stipendiumi summale).

Stipendiumi kasutamise periood on 1. aprill 2023 kuni 31. detsember 2023.

Stipendiumi suurus on 5 000 eurot, mis on maksuvaba (tulumaksuseadus § 19 lõige 6).
Stipendiumifond on kokku 100 000 eurot.

Stipendiumi saaja ei pea stipendiumi tuludeklaratsioonis deklareerima.

Taotleja peab esitama taotluse isiklikult kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login ning taotlusega koos tuleb esitada:

  • stipendiumi taotleja elulookirjeldus (CV);
  • mentori poolt digiallkirjastatud vabas vormis kinnituskiri valmisoleku kohta olla stipendiumitaotleja mentoriks tegevuskava elluviimisel;
  • üks kaaskiri, mille on digiallkirjastanud vähemalt viis kogukonnaliiget, mis kinnitab taotluse ja tegevuskavaga tutvumist ja selgitab, miks on eestvedaja toetamine ja tegevuskava elluviimine vajalik.

Toetuste menetlemise infosüsteem kasutamise juhendi leiate siit. Leheküljelt nr 22 leiate uue taotluse koostamine ja esitamine.
Infosüsteemiga seotud tehniliste probleemide puhul palun kirjutage tms@kul.ee

Mentori saab taotleja valida ise või valida meie poolt pakutud nimekirjast.

Stipendiumi statuudi aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed. Vaata ka hindamisjuhist, et näha mille alusel taotluseid hinnatakse.

Kogukonna eestvedaja stipendiumikonkursi INFOSEMINAR

Infoseminar toimus 30. novembril 2022 kell 13:00 keskkonnas Zoom.

Infoseminari slaidid saab alla laadida siit.

Järelvaata infoseminari siin:

Lisainfo:

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine