KÜSK soovitab: Viljandi(eel)arvamusfestivalil saab teada, mida ja millest noored mõtlevad?

Katre Tamm
5. juuli 2024


Foto: Freepik

6. juulil 2024 stardib Viljandi (eel)arvamusfestivalil noorteala. Noortealal arutlevad noored ise sellistel teemadel nagu “Missugusest materjalist koosneb noore karjääriredel?”, “Kuidas leida tasakaal sotsiaalmeedia ja reaalsuse vahel?” ja “Aktiivsete noorte elujõud on passiivsete noorte teha”. Noorteala korraldamise eest seisab hea Loov Viljandi, kellega KÜSK noorte kaasamise projekti raames koostööd teeb.

KÜSKi viib perioodil 2024 kuni 2029 ellu projekti „Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine läbi laste ja noorte aktiivsuse kasvatamise“. Projekti eelarve on 2 001 569 eurot, millest 70% katab Euroopa Sotsaalfond ja 30% siseministeerium riigieelarvest. Kuue aasta jooksul toimub projekti raames üle 70 erineva sündmuse, mis aitavad kaasata noori kodanikuühiskonna arengusse. Sündmused on oma olemuselt eri-ilmelised, arvestades nii kohalike eripäradega kui ka üleriigiliste eesmärkidega.

Viljandi [eel]arvamusfestival on Paide Arvamusfestivali eelsündmus, mi toimub tänavu kolmandat korda. [eel]arvamusfestivalid on ellu kutsutud, et hea arutelutava leviks üle kogu Eesti ning pakkuda neutraalset platvormi, kus kokku tulla ja kohalikke olulisi küsimusi arutada. Arvamusfestivalist lähemalt www.arvamusfestival.ee ja 6. juuli sündmuse kohta saab täpsemat teavet siit.

Projekti „Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine läbi laste ja noorte aktiivsuse kasvatamise“ kohta jagab rohkem infot KÜSKis Leana Liivson.

Uudise pani kokku:

Katre Tamm

koordinaator

  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine